Agenda
Volg ons
Couldn't connect with Twitter
Shared Space
 

Beroerde cijfers ambulancezorg

De gemeente Gennep slaat weer alarm. Zoals al werd gevreesd zijn de aanrijtijden van ziekenwagens, sinds de pilot met de Gennepse ambulancepost gestopt is, verder verslechterd.

 

 

Cijfers van Ambulancezorg Limburg-Noord (AZLN) laten zien dat ruim 30 procent (één op de drie!) van de ambulances later ter plaatse was dan volgens de wettelijke norm is toegestaan. Voor de sluiting van de post in Gennep was de ambulance in 10 procent van de gevallen te laat.

 

 

Kamervragen

 

 

VVD-Minister Bruno Bruins, die samen met de zorgverzekeraars verantwoordelijk is voor de ambulancezorg, onderkent dat het beter moet. In zijn beantwoording op de Kamervragen van CDA-, PvdA- en SP-kamerleden gaat de minister echter niet in op het probleem dat op lokaal niveau in Gennep is ontstaan. Burgemeester Peter de Koning:

 

 

Regionaal worden er misschien meer mensen binnen 15 minuten door de ambulance bereikt, dit gaat wel ten koste van de ambulancezorg voor de inwoners van gemeente Gennep.

 

 

Gennep is op het gebied van ambulancezorg sterk afhankelijk van burenhulp. Bij de sluiting van de post in Gennep stuurden zorgverzekeraars, middels financiering gebaseerd op een regionaal model, ‘dubbele dekking’ voor Gennep vanuit Haps (BMWN). De post van AZLN in Bergen (bij Well) zou tijdelijk worden uitgebreid totdat er een nieuwe post op bedrijventerrein De Flammert (Bergen) gerealiseerd zou zijn.

 

 

Ambulances van AZLN of RAV (Gelderland-Zuid) halen de norm van 95 procent binnen 15 minuten in veel gevallen niet. Door een tekort aan personeel is ook BMWN tot nu toe niet in staat gebleken om de capaciteit voor Gennep afdoende te kunnen leveren.

 

 

Grote onacceptabele veiligheidsrisico’s

 

 

Hiermee zijn we als gemeente Gennep nu daadwerkelijk tussen wal en schip gevallen, met grote onacceptabele veiligheidsrisico’s voor onze inwoners van dien.

 

 

Ambulancepost

 

Tijdens het geplande bezoek van VVD-Kamerlid Antoinette Laan-Geselschap op 20 mei van dit jaar worden ook de ambulancediensten en de zorgverzekeraars uitgenodigd. De gemeente wil ze nogmaals wijzen op hun verantwoordelijkheid te zorgen voor goede en tijdige ambulancezorg in Noord-Limburg, en specifiek in de gemeente Gennep.

 

 

We gaan er vanuit dat zij, gezien de beroerde cijfers, nu wel met ons in gesprek willen.

 

 

Reacties