Connect with us

Zoek het zelf lekker uit!

Ambulance
Ambulance

Ambulancepost

“Iedereen kan bezwaar maken tegen sluiting ambulancepost”

Het is heel aannemelijk dat gemeente Gennep het idee van Goof Teunissen met betrekking tot het verdwijnen van de ambulancepost gaat bestuderen.

 

 

Gennepenaar Goof Teunissen laat weten dat Ambulancezorg Noord Limburg een private organisatie is die onderdeel uitmaakt van de Coöperatie Axira, ook een private organisatie. Volgens de Algemene wet bestuursrecht kan tegen besluiten van bestuursorganen veelal bezwaar en beroep worden aangetekend. Tevens kan dan om een schorsing of voorlopige voorziening worden gevraagd.

 

 

Nu denkt iedereen, dat tegen het besluit van Ambulancezorg geen bezwaar kan worden gemaakt, omdat het een private organisatie betreft.

 

 

Dat klopt volgens Goof, maar hij vult aan:

 

 

Tegen bepaalde besluiten van private organisaties kan echter toch bezwaar worden gemaakt.

 

 

B-norm

 

 

Als “een persoon of college enig openbaar gezag bekleed” dan kan die als bestuursorgaan worden aangemerkt. En dus kan tegen bepaalde besluiten bezwaar worden gemaakt. De b-norm.

 

 

Ambulancezorg Noord Limburg is op grond van de Tijdelijke wet ambulancezorg aangewezen als organisatie om een aantal bevoegdheden bij/krachtens deze tijdelijke wet uit te oefenen. Bijvoorbeeld de bevoegdheid betreffende de spreiding van standplaatsen en de beschikbaarheid van ambulances.

 

 

Het besluit van Ambulancezorg om een tweede ambulance in Bergen te stationeren maar ook de (tijdelijke) standplaats Gennep op te heffen is een besluit. Een besluit waartegen dus bezwaar kan worden gemaakt. En als er bezwaar wordt gemaakt, dan kan er ook om een schorsing van dat besluit worden gevraagd, om in elk geval te waarborgen dat de standplaats Gennep niet in augustus al wordt opgeheven.

 

 

Legt Goof uit.

 

 

Kost allemaal natuurlijk geld, tijd, ambtelijke inzet en mogelijk dure externe juridische inzet, maar gezien de brief van de gemeenteraden en vooral gezien de reacties van de inwoners zal dat geen enkel probleem zijn.

 

 

Zelf bezwaar indienen

 

 

Het zou volgens Goof nog mooier zijn als iedereen individueel een bezwaarschrift indient.

 

 

Ik heb een voorbeeld gemaakt dat iedereen mag gebruiken. Je kunt het bezwaarschrift mailen en kopietjes sturen naar anderen, zoals de gemeenten en de zorgautoriteit.

 

 

Klik hier voor het voorbeeld en dien zelf bezwaar in.

 

 

Ambulancezorg Limburg Noord is zelf van mening dat er geen sprake is van een besluit waartegen bezwaar kan worden gemaakt. Zo heeft directeur en bestuurder André Lemmen per brief aan Goof laten weten.

 

 

 

 

 

 

Ambulancepost

 

Zie ook:
SP: “Houding zorgverzekeraars ontluisterend”
VVD: “VGZ en CZ nemen risico’s met onze veiligheid”
“Iedereen kan bezwaar maken tegen sluiting ambulancepost”
Bij brand… Ambulance nodig
“100 procent verbijsterd”
Ambulance wordt vervolgd en gevolgd
Petitie tegen vertrek ambulance
VIDEO: Burgemeester baalt ook van vertrek ambulance
Ambulance nodig in Gennep en dan?
Gennep raakt ziekenwagen kwijt

 

 

Verwant

Milsbeek

Een man is zondagavond met zijn fiets op de Heiveld in Milsbeek tegen een geparkeerde auto aangereden. De man liep daar bij ernstig letsel...

Ambulancepost

Woensdag 13 maart is op TVLtv de eerste televisie-uitzending van Limburg Kiest, een gezamenlijke productie van Omroep P en M, Omroep Venray en GennepNews,...

Ambulancepost

Zoals al werd gevreesd zijn de aanrijtijden van ziekenwagens, sinds de pilot met de Gennepse ambulancepost gestopt is, verder verslechterd. Cijfers laten zien dat...

Ambulancepost

In de Tweede Kamer maken CDA, SP en PvdA zich grote zorgen over de gevolgen van het verdwijnen van de ambulancepost in Gennep. Zo...