Connect with us

Zoek het zelf lekker uit!

Limburg verzet zich tegen doorstroomtoets tijdens Vasteloavend

Carnaval

Limburg tegen doorstroomtoets tijdens Vastelaovend

De Provinciale Staten van Limburg hebben, net als in de provincie Noord-Brabant eerder is gebeurd, besloten om de doorstroomtoets tijdens Vastelaovend in Limburg te verplaatsen. Vastelaovend, ook bekend als Carnaval in Brabant, wordt beschouwd als een diepgewortelde eeuwenoude traditie en geen gewoon evenement.

De Provinciale Staten van Limburg hebben, net als in de provincie Noord-Brabant eerder is gebeurd, besloten om de doorstroomtoets tijdens Vastelaovend in Limburg te verplaatsen. Vastelaovend, ook bekend als Carnaval in Brabant, wordt beschouwd als een diepgewortelde eeuwenoude traditie en geen gewoon evenement. Dit besluit volgt na de aanneming van een motie door de Limburgse Staten.

 

Volgend jaar zullen kinderen in groep 8 van de basisschool voor het eerst de nieuwe afsluitende toets, de doorstroomtoets, maken. Nu valt deze toets samen met Vastelaovend, wat in Limburg plaatsvindt en met Carnaval in Brabant.

 

Vastelaovend

 

De voorbereidingen voor Vastelaovend bestaan uit allerlei activiteiten, zowel binnen als buiten de schoolomgeving, waarbij vooral de oudste groep basisschoolleerlingen nauw betrokken is.

 

Eerder hebben carnavalsverenigingen in Limburg al benadrukt dat Vastelaovend een traditioneel festijn is met diepe wortels, en niet zomaar een evenement. Ze hebben hun ongenoegen hierover geuit bij onderwijsminister Robbert Dijkgraaf.

 

Motie

 

De provincie Limburg eist dat de minister zijn excuses aanbiedt voor het onterecht bestempelen van Vastelaovend als een gewoon evenement. De Limburgse Staten willen dat de minister in plaats daarvan de waardevolle traditie van Vastelaovend erkent.

 

Geert Gabriëls, gedeputeerde van Limburg, heeft aangegeven dat hij de motie volledig steunt. De provincie zal bij de minister aandringen op het verplaatsen van de doorstroomtoets naar een geschikter moment, zodat rekening wordt gehouden met de traditie van Vastelaovend.

 

Carnaval

 

Eerder hebben de Staten van Noord-Brabant zich verzet tegen de onwetendheid van mensen uit de Randstad met betrekking tot de Brabantse cultuur. Ook zij drongen erop aan om de toets naar een andere periode te verplaatsen of om scholen de mogelijkheid te geven deze op een ander moment af te nemen.

 

Een woordvoerder van onderwijsminister Dennis Wiersma heeft eerder aangegeven dat scholen zelf een geschikt moment mogen kiezen voor de eindtoets in de eerste twee weken van februari, en dat twee dagdelen voldoende zijn voor het afnemen van de toets. Het is echter niet duidelijk of dit betekent dat Vastelaovend en de afsluitende toets op elkaar afgestemd kunnen worden, aangezien de woordvoerder hier geen expliciet antwoord op heeft gegeven.

 

Verwant

Gennep

De Joodse begraafplaats in Gennep wordt gerestaureerd als onderdeel van het Erfgoed Telt-project, terwijl het een stukje lokale Joodse geschiedenis en cultureel erfgoed behoudt...

Carnaval

De Tweede Kamerleden roepen op tot een extra week speling voor de doorstroomtoets in carnavalsregio's, wat wordt gesteund door gemeenten zoals Gennep. Scholen klagen...

Gemeente Gennep

Gennep onderscheidt zich met 1,9 honderdplussers per 1000 tachtigplussers, terwijl Limburg en Nederland een groeiend aantal honderdplussers zien, volgens CBS-cijfers. Nederland presteert gemiddeld in...

Gemeente Gennep

De waterkwaliteit van de Maas verslechtert door schadelijke lozingen en klimaatverandering, aldus RIWA-Maas. Drinkwaterbedrijven maken zich zorgen en pleiten voor betere bescherming en monitoring...