Connect with us

Zoek het zelf lekker uit!

Lob van Gennep onthult voorlopig dijkontwerp Lob van Gennep onthult voorlopig dijkontwerp

Lob van Gennep

Op 20 februari tussen 19.00 en 21.00 uur is er een inloopbijeenkomst in Ven-Zelderheide. Het projectteam Lob van Gennep presenteert het voorlopige dijkontwerp en...

Werkgroep Dorpsraden Werkgroep Dorpsraden

Lob van Gennep

De Werkgroep Dorpsraden dringt aan op waterbewustzijn in de Lob van Gennep met hun nota, waarin preventieve maatregelen en het belang van een privaat-collectief...

Schetsontwerp Achates Schetsontwerp Achates

Lob van Gennep

Gennep's College keurt ontwerpbestemmingsplan Achates-sportpark goed, ter inzage tot 10 januari. Voorgenomen verplaatsing velden onderdeel Lob van Gennep-project voor groene dijk en Niers-ruimte.

brandbrief brandbrief

Lob van Gennep

In een brandbrief uiten inwoners van Ottersum hun bezorgdheid over het gebrek aan transparantie rond het 180 miljoen euro kostende project Lob van Gennep....

Waterschap Limburg Waterschap Limburg

Lob van Gennep

Op 26 oktober organiseert het projectteam Lob van Gennep een inloopbijeenkomst in Milsbeek om de plannen voor het dijktracé te bespreken, inclusief dijkversterking, natuurontwikkeling...

Gennep

In de serie "Lob of flop?" verkent presentator Ger Michels het project Lob van Gennep. Hij gaat op zoek naar duidelijkheid en ontmoet daarvoor...

Gennep

Voor het televisieprogramma De Hofbar sprak presentator Rutger Castricum met bewoners, ondernemers en politici over Lob van Gennep. "De zorgen zijn groot en de...

Lob van Gennep

De afgelopen maanden nam het project Lob van Gennep de tijd. Dat leidde tot twaalf oplossingsrichtingen. Slechts drie alternatieven zijn kansrijk volgens de projectgroep. Bekijk het...

Meer berichten