Connect with us

Zoek het zelf lekker uit!

Column

Column: Hongerstijd

De situatie bij de voedselbanken in Limburg is alarmerend, vooral in aanloop naar kerst. Volgens Petra Dammeijer van Voedselbank Venlo is er sprake van een “explosieve stijging” van het aantal klanten en zijn ze niet in staat om alle nieuwe aanvragen te bedienen. Lees de column van Dwarsliggert op Gennep.News!

De situatie bij de voedselbanken in Limburg is alarmerend, vooral in aanloop naar kerst. Volgens Petra Dammeijer van Voedselbank Venlo is er sprake van een “explosieve stijging” van het aantal klanten en zijn ze niet in staat om alle nieuwe aanvragen te bedienen. Dit is onacceptabel, vooral omdat we nu in de feestmaand zitten en niemand honger zou moeten hebben.

 

De hoge energieprijzen en de stijgende kosten van de dagelijkse boodschappen zijn de grootste klappen voor de klanten, die steeds vaker uit tweeverdieners met een koopwoning bestaan. Dit laat zien dat er iets fundamenteel mis is in onze samenleving en dat er dringend maatregelen nodig zijn om dit te veranderen.

 

Voedselbanken houden winkelactie

 

Honger kan leiden tot allerlei gezondheidsproblemen, zoals ondervoeding, verminderde weerstand tegen ziektes en groeiachterstand bij kinderen. Dit kan op termijn leiden tot ernstige ziektes, zoals diabetes, hart- en vaatziekten en kanker. Ook kan honger leiden tot psychische problemen, zoals depressie, angst en concentratieproblemen.

 

Daarnaast kan honger ook leiden tot sociale uitsluiting. Mensen die honger lijden, kunnen zich vaak niet concentreren op school of werk, wat kan leiden tot lagere prestaties of zelfs ontslag. Ook kunnen ze zich terugtrekken uit sociale contacten, omdat ze zich schamen voor hun situatie of omdat ze te moe zijn om deel te nemen aan sociale activiteiten. Dit kan leiden tot eenzaamheid en vermindering van het zelfvertrouwen.

 

Tenslotte kan honger ook leiden tot andere negatieve effecten, zoals verminderde levenskwaliteit, verhoogde criminaliteit en verslechtering van de algehele gezondheid van de samenleving. Het is dus belangrijk om ervoor te zorgen dat mensen die honger lijden de hulp krijgen die ze nodig hebben, zodat deze negatieve effecten kunnen worden voorkomen.

 

Het is begrijpelijk dat mensen die honger lijden en geen toegang hebben tot voldoende voedsel in een moeilijke situatie verkeren en dat ze soms wanhopig zijn. Het is begrijpelijk dat mensen in deze situatie overwegen om voedsel te stelen om hun honger te stillen.

 

Echter, het is belangrijk om te beseffen dat stelen nooit de juiste oplossing is. Het is illegaal en kan leiden tot ernstige problemen, zoals gevangenisstraf of een strafblad. Bovendien kan het stelen van voedsel leiden tot verwijdering van mensen uit hun gemeenschap en kan het hun kansen op toekomstige hulp en ondersteuning belemmeren.

 

De overheid moet snel ingrijpen om ervoor te zorgen dat mensen die in nood verkeren de hulp krijgen die ze nodig hebben. Dit kan bijvoorbeeld door het verhogen van de minimumloon, het verlagen van de kosten van de dagelijkse boodschappen of het verstrekken van financiële steun aan mensen die het moeilijk hebben.

 

Honger is een ernstig probleem dat niet mag worden genegeerd. Het is belangrijk dat de drempel voor hulp laag blijft, zodat iedereen die hulp nodig heeft gemakkelijk toegang heeft tot de hulp die ze nodig hebben. Gelukkig kan de gemeente hierbij helpen door te bijdragen aan het ondersteunen van voedselbanken en andere hulporganisaties, en door te helpen om mensen die honger lijden te bereiken en te ondersteun.

 

Maar we kunnen ook zelf iets doen! Laten we ons als samenleving verenigen om ervoor te zorgen dat niemand honger hoeft te lijden in ons land, zelfs niet tijdens de kerstdagen. Laten we vrijwilligerswerk doen bij de voedselbanken, doneren wat we kunnen en actief onze stem laten horen om ervoor te zorgen dat de overheid de juiste maatregelen neemt.

 

Laten we ervoor zorgen dat iedereen toegang heeft tot voldoende en betaalbaar voedsel, zodat we allemaal kunnen genieten van een gezellige kerst!

 

Dwarsliggert

 

Verwant

Column

De nieuwe column van Dwarsliggert bekritiseert het idee van hengelen als sport, waarbij het lijden van vissen wordt genegeerd voor menselijk vermaak. Dwarsliggert pleit...

Gennep

Voorbereidingen voor de Sinterklaasintocht in Gennep zijn in volle gang! De BIZ Centrum Gennep zoekt hulp van vrijwillige hulpsinten. Aanmelden via info@bizgennep.nl. Er is...

Column

Teleurstelling heerst in de nieuwe column van Dwarsliggert over Gennep's afwezigheid bij het klokkenluiden van Europapa. Het 'Klein' zijn wordt beschouwd als een statement...

Column

De nieuwe column Coronaboom van Dwarsliggert op GennepNews vat de discussie over een coronamonument samen. De suggestie om de paardenkastanjeboom als symbool te gebruiken...