Connect with us

Zoek het zelf lekker uit!

Geen feestelijke boomfeestdag

Corona

Geen feestelijke boomfeestdag

Vanwege de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus kon de feestelijke boomfeestdag op woensdag 18 maart niet doorgaan. In plaats hiervan zijn er maandag 16 maart vijf bomen geplant bij de flat aan de Brabantweg.

Vanwege de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus kon de feestelijke boomfeestdag op woensdag 18 maart niet doorgaan. In plaats hiervan de boomfeestdag zijn er maandag 16 maart vijf bomen geplant bij de flat aan de Brabantweg.

 

 

Ook zijn de boompalen geplaatst die door de kinderen van de Mikado-school beschilderd zijn.

 

 

Verwant

Gennep

Op dinsdag 14 maart bezochten de (burger)raadsleden en het college van B en W van de gemeente Gennep het Kind Expertisecentrum Ganapja. Het centrum...

Gennep

Het huisvestingsprobleem van SO Mikado is nog steeds aan de orde van dag in de gemeente Gennep. Er liggen twee opties op tafel, namelijk...

Gennep

De gemeenteraad staat voor een belangrijke beslissing over de huisvesting van Mikado. Volgens velen is de beste oplossing om Mikado aan te sluiten bij...

Gennep

Mikado, de school voor speciaal onderwijs in Gennep, zou wellicht toch een plek kunnen krijgen in het nieuwe Kind Expertise Centrum (KEC) aan de...