Agenda
Volg ons
Couldn't connect with Twitter
Shared Space
 

Vroegtijdig einde nertsenhouderij?

Versnelt corona het einde van de Nederlandse nertsenhouderij? “Als er na half augustus nog steeds nieuwe coronabesmettingen op nertsenhouderijen zijn, dan moeten alle bedrijven preventief worden geruimd.” Dat adviseerden experts van het Outbreak Management Team (OMT) aan het kabinet.

 

 

De wetenschappers willen voorkomen dat nertsen een reservoir vormen voor het coronavirus, een situatie waarin het virus zich blijft verspreiden binnen fokkerijen. Nederland telt zo’n 130 nertsenhouderijen, gemeente Gennep negen. Ondanks hygiënemaatregelen – zoals het dragen van handschoenen en mondmaskers – liep het aantal besmette bedrijven de afgelopen weken op. Bijna halverwege augustus was de dertigste constatering van het virus in Ven-Zelderheide. Daarna volgde in de gemeente Gennep ook Ottersum.

 

 

Ruim 1800 nertsen worden gedood

 

 

Zoönose

 

 

Het coronavirus is een zoönose, een infectieziekte die van dier op mens kan overgaan. Het is niet de eerste keer dat dit gebeurt, en zeker ook niet de laatste. Andere ‘beroemde’ zoönoses zijn: Aids, Ebola, Gekkenkoeienziekte, Malaria, Mexicaanse griep, Miltvuur, Pest, Pokken, SARS, Tuberculose, Tyfus en Q-koorts.

 

 

Tijdens de Q-koortscrisis had het ministerie van Landbouw meer oog voor de geiten en schapen dan voor de mensen die ziek werden. De angst bestaat nu, vooral in Limburg en Brabant, dat het bij de aanpak van corona onder nertsen precies zo gaat.

 

 

Ruimen

 

 

Alle dieren worden zo snel mogelijk ‘geruimd’, zoals dat heet. Ruimen betekent dat de dieren gedood én vernietigd worden, om zo verspreiding van de besmettelijke dierziekte te voorkomen. Stallen vol nertsen zijn er de afgelopen tijd al vergast in Limburg en Brabant. De nertsenhouders werden gecompenseerd voor de investeringen in hun dieren. De minister heeft steeds gezegd dat de volksgezondheid wat haar betreft op de eerste plaats komt.

 

 

Ondertussen blijft de grote vraag hoe het kan dat het virus op steeds weer nieuwe bedrijven de kop opsteekt, ondanks restricties zoals een vervoersverbod. RIVM-directeur Jaap van Dissel en hoogleraar diergeneeskunde Arjen Stegeman maakten duidelijk dat er een besmettingshaard van corona kan ontstaan onder dieren. Is de volksgezondheid in het geding nu bekend is dat in meerdere gevallen het virus van nerts op mens is overgegaan?

 

 

Volgens de overheid wordt nog onderzocht hoe de nertsen besmet zijn geraakt, maar is het virus vermoedelijk van de medewerkers op de dieren overgedragen. De medewerkers moesten de pups spenen (weghalen bij de moeder) en vaccineren, waardoor ze nauw contact hadden. Sinds 10 juli zijn ze (‘pas’) verplicht mondkapjes en gezichtsschermen te gebruiken om besmetting te voorkomen. De NVWA moet intensiever gaan toezien op de naleving van de maatregelen.

 

 

Stopregeling

 

 

Omdat het de verwachting is dat het virus zal blijven circuleren in Nederland, wordt door het OMT geadviseerd de nertsenhouderij versneld af te bouwen. Met bedrijven die geen gebruik willen maken van de stopregeling, moeten strikte afspraken gemaakt worden. Zij zullen aan strenge hygiënemaatregelen moeten voldoen. Ministers Hugo de Jonge (Volksgezondheid) en Carola Schouten (Landbouw) lieten de Tweede Kamer weten dat zij de adviezen van het OMT zullen opvolgen. Daarmee lijkt er nu aan de nertsenhouderij in Nederland alsnog een vroegtijdig einde te komen.

 

 

Bont is nog hip in gebieden als Scandinavië, Noord-Amerika en China. Het coronavirus maakt de nertsenhouderij echter onhoudbaar, stelt de Tweede Kamer. Al een paar jaar geleden werd beslist dat de fokkerijen, waar de dieren worden gefokt en geslacht voor bontproductie, per 2024 worden verbannen uit Nederland.

 

 

Stoppen

 

 

Wat een meerderheid van de Tweede Kamer betreft is het vanwege de coronacrisis nu al hét moment om te stoppen met de nertsenhouderij. De Kamer wil dat Schouten er alles aan doet om te voorkomen dat nertsenhouders na ruiming van hun bedrijf weer opnieuw beginnen.

 

 

Als zich na 15 augustus nieuwe corona-uitbraken op nertsenhouderijen zouden voordoen moet er vervroegd een einde komen aan deze sector in Nederland, in ruil voor een vergoeding.

 

 

Wie nu nog niet is gestopt, kan dat onder invloed van het coronavirus wellicht alsnog doen. Het ruimen van de nertsen, belooft de landbouwminister, zal op ‘een verantwoorde wijze’ gebeuren. Voor hun eigenaren is er desgewenst psychosociale hulp.

 

 

 

 

Omwonenden van fokkerijen hoeven zich nu volgens de ministers geen zorgen te maken omdat er nog nooit sporen van de coronabesmettingen buiten de stallen zijn waargenomen.

 

 

Afbeelding slechts ter illustratie

 

 

Reacties