Agenda
Volg ons
Shared Space
 

“Husselen en hosselen” met leges glasvezel

Er zit nog geen schop in de grond, toch is de gemeente Gennep al tegen de lamp gelopen met de kosten voor de aanleg van glasvezel. De gemeenteraad gaat akkoord met een aanpassing van de legesverordening om “een voortvarende aanleg” niet in de weg te staan. Het gaat om € 2,50 per aan te leggen meter.

 

 

Snel internet

 

 

100% Glasvezel voor gemeente Gennep

 

 

Gennep wil snel starten met de aanleg van glasvezel. Met zo’n netwerk is snel internet mogelijk, ook in panden die ver buiten de bebouwde kom liggen. Daarvoor moest minimaal 35 procent van alle huishoudens zich aanmelden. Die ondergrens werd eind vorig jaar niet gehaald. Toch was er één bedrijf dat het netwerk aan zou willen leggen. Maar dat bedrijf hikt nu tegen de hoge kosten van de leges aan.

 

 

170 kilometer kabel

 

 

Volgens CDA-fractievoorzitter Jaques van Bergen is het niet de bedoeling dat hij de 170 kilometer kabel zelf gaat ingraven. Ook wil hij niet wachten tot de legesverordening aan het einde van het jaar, na de begroting.

 

 

Met uitzondering van D66 hebben alle partijen in de gemeenteraad ingestemd de € 400.000,- voor eigen rekening te nemen. Frank Pubben was verbaasd en vroeg zich namens zijn partij af hoe het toch mogelijk is dat dit nu pas duidelijk wordt.

 

 

Er is een duidelijke aanbesteding geweest, er is een contract opgesteld, en nu komt er een motie om af te wijken van de legesverordening? Wat betekent dat nu weer voor alle andere leges die wij heffen? Gaan wij ons niet in de nesten werken?

 

 

Uit de pas

 

 

Volgens Jaques van Bergen is het allemaal complex:

 

 

We hebben in de motie wel aangegeven de ambtelijke kosten te vergoeden. Maar dan volgens een andere systematiek. Het is een bijzondere situatie waardoor het uit de pas loopt.

 

 

Vernacheld

 

 

Verantwoordelijk wethouder Janine van Hulsteijn vindt het niet wenselijk dat de aanleg onder druk komt te staan of dat er vertragingen komen. Daarom ziet zij de motie als welkome steun in de rug voor het college. Frank Pubben:

 

 

Dit kost de gemeenschap vier ton. Ik vraag naar allerhande onderbouwingen en die zijn er niet. Ik voel me hier vernacheld.

 

 

De wethouder zegt het niet te weten.

 

 

Wat ik wel weet is dat er anders geen snel internet komt.

 

 

Volgens Pubben is het te gek voor woorden dat er wordt gehusseld en gehosseld met meer dan vier ton, maar Van Bergen denkt dat het de goede weg is.

 

 

De gemeenteraadsvergadering is hier te bekijken. Vanaf 03:06:20 is het agendapunt met de motie te zien:

 

 

 

 

Gennep glasvezel en de gemeente bereiden de komende weken de samenwerkingsovereenkomst voor. De partijen streven naar ondertekening in juni van dit jaar. Alles moet vastliggen alvorens de graafwerkzaamheden beginnen. De uitrol van glasvezel kan dan in oktober van dit jaar starten.

 

 

Glasvezel

 

 

Reacties