Agenda
Volg ons
Shared Space
 

Gemeenteraad stemt in met Haven Heijen

De gemeenteraad heeft ingestemd met het bestemmingsplan Haven Heijen. Het document is juridisch bindend voor zowel de overheid, inwoners en bedrijven. Dat betekent dat de bedrijven Teunesen Zand en Grint B.V en AVG Beheer kunnen starten met de voorbereidingen voor de uitbreiding.

 

 

Het plan voorziet in de uitbreiding van de haven en het bedrijventerrein (ca. 12,6 ha), een bijdrage aan de hoogwaterbescherming (toegangsgeul en draaikom ca. 14,7 ha) en natuurontwikkeling, inclusief Maasheggen en het dassenleefgebied (ca. 15,2 ha). Onder voorbehoud van het verlenen van de vereiste vergunningen en eventuele juridische procedures starten de werkzaamheden naar schatting in 2023.

 

 

Alternatieve ontsluiting

 

 

De raad heeft vastgesteld dat de nieuw aan te leggen afslag van de Hoofdstraat naar bedrijventerrein het Hoogveld is gerealiseerd voordat de uitgebreide haven in gebruik wordt genomen. Voor de alternatieve ontsluiting komt er een bestemmingsplanprocedure. In 2022 stellen de initiatiefnemers in overleg met de omwonenden een verkeerskundig ontwerp op.

 

 

Haven Heijen

 

 

Reacties