Connect with us

Zoek het zelf lekker uit!

Haven Heijen (Rijksvluchthaven)

Haven Heijen

Handhavingsverzoek NMF

De Natuur en Milieufederatie Limburg (NMF) heeft een handhavingsverzoek ingediend bij de gemeente Gennep vanwege agrarisch gebruik van een aantal percelen die als natuur zijn aangewezen. Op deze percelen is de uitbreiding van de industriehaven in Heijen gepland. Meer informatie op Gennep.News.

De Natuur en Milieufederatie Limburg (NMF) heeft een handhavingsverzoek ingediend bij de gemeente Gennep vanwege agrarisch gebruik van een aantal percelen die als natuur zijn aangewezen. Op deze percelen is de uitbreiding van de industriehaven in Heijen gepland.

 

 

De percelen zijn onderdeel van de landtong nabij de haven in Heijen en hebben volgens de geldende bestemmingsplannen de bestemming Natuur. De percelen zijn eigendom van de firma Teunessen Zand en Grint B.V. – een van de initiatiefnemers voor de uitbreiding van de industriehaven – en worden momenteel gebruikt voor landbouwdoeleinden, wat ook duidelijk is te zien in onderstaande figuur.

 

 

 

 

Optreden

 

 

Aangezien het huidige gebruik in strijd is met de bestemming, hoort de gemeente hier handhavend op te treden. Ook in de nieuwe plannen wordt agrarisch gebruik niet toegestaan.

 

 

De binnenhaven Heijen is onderdeel van het bedrijventerrein Hoogveld. De bedrijven Teunesen Zand en Grind en AVG hebben een plan ingediend om het huidige bedrijventerrein van 27 hectare uit te breiden met 12 hectare. Er zal onder meer een toegangsgeul en draaikom worden aangelegd, inclusief een onderwaterdepot voor tijdelijke opslag van grondstoffen.

 

 

Haven Heijen

 

 

Landbouwdoeleinden

 

 

Doordat in de beoogde situatie de percelen niet meer voor landbouwdoeleinden worden gebruikt en er dan ook geen mest meer wordt aangewend op deze gronden, zal de stikstofuitstoot hier verminderen (ammoniak, een stikstofverbinding, komt namelijk vrij door verdamping uit mest). En daardoor hebben de initiatiefnemers voor de uitbreiding van de industriehaven ruimte voor hun plannen, aangezien de Rijksoverheid heeft bepaald dat uitbreiding van een bedrijf niet mag leiden tot extra stikstofuitstoot.

 

 

Omdat de percelen illegaal (strijdig met het bestemmingsplan) worden gebruikt, kan het landbouwkundig gebruik volgens de NMF Limburg echter niet betrokken worden bij de referentiesituatie voor de stikstofberekeningen.

 

 

Verwant

Milsbeek

Er is een groot bouwproject gepland tussen Heiveld en Langstraat in Milsbeek, met 77 nieuwe woningen. Politieke steun is overwegend positief, maar de SP...

Column

De magie van Sinterklaas in Gennep dreigt te vervagen door financiële obstakels. Lees de nieuwe column van Dwarsliggert op Gennep.News om te ontdekken hoe...

Gennep

De Joodse begraafplaats in Gennep wordt gerestaureerd als onderdeel van het Erfgoed Telt-project, terwijl het een stukje lokale Joodse geschiedenis en cultureel erfgoed behoudt...

Column

Dwarsliggert onthult in zijn nieuwste column op Gennep.News hoe scherpe kritiek een krachtig instrument kan zijn om lezers uit te dagen en een drang...