Agenda
Volg ons
Shared Space
 

Milieueffectrapport Haven Heijen

Van 17 juni tot en met 19 juli lag het ontwerpbestemmingsplan voor de uitbreiding van Haven Heijen ter inzage. Voordat de gemeenteraad besluit over het bestemmingsplan, zijn de milieueffecten onderzocht in een milieueffectrapport (m.e.r.). De onafhankelijke Commissie m.e.r. heeft dit rapport beoordeeld en hierover een advies uitgebracht.

 

 

De Commissie vindt de informatie over de benodigde extra ruimte aan havencapaciteit en bedrijventerrein nog te algemeen en wenst een uitgebreidere onderbouwing. Daarnaast worden meerdere aanbevelingen gedaan, bijvoorbeeld over de invulling van het natuurbeheer en de monitoring van toekomstige bedrijfsactiviteiten en verkeersbewegingen.

 

 

Haven Heijen

 

 

Haven Heijen

 

 

Het uitbreidingsplan Haven Heijen is een initiatief van Teunesen Zand en Grint BV en AVG Beheer. De initiatiefnemers willen uitbreiden en een nieuwe watergeul aanleggen om zo aan de vraag naar vervoer over water te kunnen voldoen en de continuïteit van hun bedrijven te waarborgen.

 

 

Zienswijzen

 

 

Naast het advies van de Commissie m.e.r. zijn de afgelopen weken zienswijzen van inwoners en andere belanghebbenden ingediend. De gemeente beoordeelt deze en voorziet indieners in de komende maanden van een inhoudelijk antwoord. Daarna worden de definitieve plannen via het college voorgelegd aan de gemeenteraad. De raad neemt, naar verwachting, voor het einde van dit jaar een besluit over het plan.

 

 

Reacties