Connect with us

Zoek het zelf lekker uit!

Haven Heijen

Voorontwerp bestemmingsplan Haven Heijen

Het voorontwerp bestemmingsplan en de Milieu Effect Rapportage (MER) voor Haven Heijen zijn klaar. Het collegebesluit ligt vanaf 4 juni 2020 zes weken ter inzage. Hoe zit dat? Bekijk het interview met wethouder Janine van Hulsteijn op Gennep.News of TVL TV.

Het voorontwerp bestemmingsplan en de Milieu Effect Rapportage (MER) voor Haven Heijen zijn klaar. Het collegebesluit ligt vanaf 4 juni 2020 zes weken ter inzage. Hoe zit dat?

 

 

De binnenhaven Heijen is een onderdeel van het bedrijventerrein Hoogveld. In het programma Oh, zit dat zo! geeft wethouder Janine van Hulsteijn tekst en uitleg. Een containerhaven is niet toegestaan (klik!). Onderzoek moet duidelijkheid verschaffen over de hinder van onderwatergeluiden voor de woonboten. De aanleg van een onderwaterdepot is ook afhankelijk van de resultaten van dit onderzoek.

 

 

Enquête

 

 

De enquête van Hèjje Mojjer (klik!) en de resultaten daarvan blijven volgens de wethouder voor rekening van Hèjje Mojjer:

 

 

Hèjje Mojjer en de woonbootbewoners kunnen via de inloopavonden inbrengen wat ze ophalen uit de enquête. Dan komt dat vanzelf via die route tot ons.

 

 

Haven Heijen

 

 

Indienen inspraakreacties

 

 

Gedurende de periode van terinzagelegging (van donderdag 4 juni 2020 tot en met woensdag 15 juli 2020) kun je een inspraakreactie indienen op het voorontwerpbestemmingsplan.

 

 

Een schriftelijke inspraakreactie moet worden gericht aan Burgemeester en Wethouders van Gennep, Postbus 9003, 6590 HD Gennep, onder vermelding van ‘inspraakreactie voorontwerp bestemmingsplan Haven Heijen’.

 

 

Het is ook mogelijk om mondeling een inspraakreactie naar voren te brengen. Hiervoor kun je een afspraak maken via het telefoonnummer 0485 – 49 41 41.

 

 

Verwant

Column

De column Afvalberg benadrukt de groeiende ergernis over illegaal gestort afval, dat zich opstapelt als een onbeheersbare kracht in de straten. Dwarsliggert roept op...

Gemeente Gennep

Koningsdag in de Gemeente Gennep biedt een scala aan activiteiten voor jong en oud, van Koningsspelen bij SV Vitesse '08 tot rommelmarkten en kleurwedstrijden....

Heijen

Werknemers bij Essity in Heijen dreigen met een staking vanwege een loonconflict. Ze eisen 6,5% loonsverhoging, terwijl Essity slechts 4,5% biedt. Het conflict escaleert...

Gennep

De gemeenteraad van Gennep overweegt een grootschalig plan voor de ontwikkeling van de Maaskemp, met o.a. een jachthaven en strandjes. Fractievoorzitter Joy Hillebrand van...