Agenda
Volg ons
Couldn't connect with Twitter
Shared Space
 

Hoe komt het KEC eruit te zien?

Het lijkt bijna gebeurd met de schoolgebouwen van Elckerlyc en De Piramide. Op het terrein moet, als de gemeenteraad instemt, plaats worden gemaakt voor het nieuwe Kind Expertise Centrum (KEC). De Maria Goretti en het verlaten schoolgebouw (Second Hand) gaan daarna ook tegen de vlakte. De vraag of er wel draagvlak bij ouders en kinderen is voor een gezamenlijke onderwijsgebouw is een gepasseerd station.

 

 

Afbeelding: Integraal Afwegingskader Locatiekeuze KEC

Afbeelding: Integraal Afwegingskader Locatiekeuze KEC

 

 

Hoe het KEC er precies uit moet komen te zien is nog onduidelijk. Voor het hele gebied zijn plannen gemaakt: rechtsom en linksom. Plan rechtsom ging ten koste van Maria Goretti en het terrein rond deze basisschool, maar is vanwege de te verwachte verkeersproblemen geen optie meer. Blijft over: linksom.

 

 

Locatie Kind Expertise Centrum blijkt ongeschikt

 

 

Ook voor het model linksom zijn weer twee varianten uitgewerkt. Allebei op het terrein waar nu Elckerlyc, de Piramide en de Meander staan. Hoe dat er ook uit komt te zien, nu al staat vast dat het gereserveerde bedrag van 6,5 miljoen euro niet genoeg is.

 

 

Linksom 1

 

 

De eerste variant heeft als voordeel sneller gerealiseerd te kunnen worden. Het is niet noodzakelijk dat de gemeente grond koopt en er is iets minder kapitaalvernietiging. Aan de Martinushof wordt een bouwdeel in twee lagen gerealiseerd met een duidelijke hoofdentree aan die zijde. Zo ontstaat een meanderend gebouw (met een slingerende beweging dus, niet te verwarren met het bestaande Meandergebouw, destijds gebouwd als multifunctionele accommodatie voor Kunstzinnig Onderwijs tussen de scholen).

 

 

Linksom 2

 

 

De tweede en duurste optie levert ruimtelijk een beter stedenbouwkundige inpassing en heeft de voorkeur van het college. Een meer rechthoekig gebouw lijkt beter te benutten en goedkoper in de exploitatie. Om een sterke oriëntatie op de Martinushof te maken moet het gebouw centraler worden geplaatst. Er blijft hierdoor meer ruimte rond de sporthal.

 

 

KEC / IKC

 

Langzaam verkeer

 

 

Er wordt in beide varianten een doorgaande langzaam verkeersroute gemaakt tussen Martinushof en Picardie, langs de scholen en de sportvoorzieningen. Extra parkeerplaatsen worden aan de noordzijde van het KEC gerealiseerd.

 

 

Voor voetgangers en fietsers komen er ook verbindingen vanaf de Picardie. De langzaam verkeersroute vanaf de dijk die nu over het parkeerterrein loopt wordt langs het bestaande parkeerterrein gelegd om de verschillende verkeersstromen te scheiden.

 

 

Zoen- en zoefstrook

 

 

In variant 1 wordt een informele zoen- en zoefstrook (ook wel ‘Kiss & Ride’ genoemd) tussen de parkeerplaatsen en het terrein gelegd. Bij de tweede variant wordt de zoen- en zoefstrook direct langs de Martinushof gelegd, aansluitend aan het voorplein.

 

 

Sloop rechterdeel

 

 

Na sloop van de scholen op het rechterdeel (Maria Goretti en het verlaten schoolgebouw) ontstaat een groene ruimte met een doorzicht op de dijk. In deze ruimte blijft het bestaande groene speelveld behouden en wordt openbaar waardoor het beschikbaar is voor zowel het KEC als de bewoners van Gennep.

 

 

Picardie 62 (bijna) uitgepakt

 

 

Tijdelijke huisvesting

 

 

Gedurende de realisatie van het KEC zal bij de verschillende varianten sprake zijn van een noodzaak tot tijdelijke huisvesting van leerlingen. Omdat de school Mikado aan de Stiemensweg niet meer als zodanig gebruikt wordt, is deze school beschikbaar voor de tijdelijke situatie.

 

 

Reacties