Connect with us

Zoek het zelf lekker uit!

KEC Gennep
KEC Gennep

Gennep

KEC krijgt vorm

De voorbereidingen voor het nieuwe Kind Expertise Centrum (KEC) zijn in volle gang. De komende tijd worden de schetsen voor de omgeving en het gebouw uitgewerkt. Ook het financiële plaatje wordt verder ingevuld, zodat de gemeenteraad daarover een besluit kan nemen. Wil je meer weten over het KEC? Kijk op dan op gennep.nl/kec.

De voorbereidingen voor het nieuwe Kind Expertise Centrum (KEC) zijn in volle gang. Op maandag 8 april werden raadsleden en andere belangstellenden bijgepraat over de stand van zaken.

 

 

Schets omgeving en gebouw

 

 

Landschapsarchitect Saskia Bongers van Royal Haskoning presenteerde haar voorstel voor de inrichting van het gebied rond het nieuwe schoolgebouw. Zij heeft naar allerlei aspecten gekeken: de ligging, het landschap, de bebouwing en de verkeerssituatie. Het nieuwe schoolgebouw moet daar straks mooi in passen. Architect Huub Frencken heeft gesprekken gevoerd met de toekomstige gebruikers van het KEC.

 

 

Met hun input heeft hij een eerste schetsontwerp gemaakt voor de nieuwbouw.

 

 

KEC / IKC

 

 

Werkgroep

 

 

Verschillende ouders, omwonenden en andere geïnteresseerden hebben zich opgegeven voor de werkgroep KEC. Zij kunnen daar meedenken over de verkeersafwikkeling en de inrichting van het gebied. In maart is de werkgroep voor het eerst bijeen geweest. Een constructieve bijeenkomst, waar al veel ervaringen en informatie werden uitgewisseld. Afgesproken is dat de werkgroep regelmatig bij elkaar komt. De deelnemers gaan zich onder andere buigen over de resultaten van het aanvullende verkeersonderzoek.

 

Vervolg

 

 

De komende tijd worden de schetsen voor de omgeving en het gebouw uitgewerkt. Ook het financiële plaatje wordt verder ingevuld, zodat de gemeenteraad daarover een besluit kan nemen. Wil je meer weten over het KEC? Kijk op dan op gennep.nl/kec. Daar vindt je ook de schetsen die tijdens de bijeenkomst van 8 april zijn gepresenteerd.

 

 

Bron: Gemeenterubriek Gennep, VIA Gennep 17 april 2019

 

 

Verwant

Regio

VPTZ Noordelijk Noord-Limburg biedt vrijwillige palliatieve zorg aan mensen in hun laatste levensfase. Met een luisterend oor, troost en praktische hulp ondersteunen ze zowel...

Gennep

Inwoners van Gennep en de ZwembadCoalitie blijven strijden voor behoud van zwembad Pica Mare. Maandelijkse acties gepland na stilte gemeentehuis. Sluiting zou verregaande gevolgen...

Gennep

De tweede informatiebijeenkomst over De Houtkade in Gennep presenteert het aangescherpte plan, gebaseerd op feedback van de eerste bijeenkomst en online enquêtes. Op 16...

Column

De column Afvalberg benadrukt de groeiende ergernis over illegaal gestort afval, dat zich opstapelt als een onbeheersbare kracht in de straten. Dwarsliggert roept op...