Connect with us

Zoek het zelf lekker uit!

Elckerlyc Gennep

Gennep

KEC veel duurder dan begroot

De kosten van het Kind Expertise Centrum (KEC) in Gennep blijken veel hoger uit te vallen dan het bedrag dat de gemeenteraad ter beschikking heeft gesteld. De gemeenteraad zal begin november een besluit nemen over het benodigde bedrag voor het KEC. Meer informatie op www.Gennep.News.

De kosten van het Kind Expertise Centrum (KEC) in Gennep blijken veel hoger uit te vallen dan het bedrag dat de gemeenteraad in 2017 ter beschikking heeft gesteld voor het nieuwe schoolgebouw.

 

 

Tot die conclusie komt de gemeente Gennep nog voor de eerste steen er ligt. De plannen passen niet langer bij het budget dat van de gemeenteraad werd gevraagd omdat het gebouw en de buitenspeelruimte groter worden. De gemeente moet rekening houden met strengere eisen die het Rijk tegenwoordig stelt aan de duurzaamheid van gebouwen. De extra verkeers- en parkeermaatregelen zorgen er, evenals de explosief gestegen bouwkosten, voor dat de kosten flink zijn gestegen. Maar is het budget ooit realistisch geweest?

 

 

De scholen Maria Goretti, Elckerlyc, de Piramide, Mikado en Spring Kinderopvang moeten uiteindelijk verhuizen naar het ambitieuze bouwwerk aan de Picardie. Als het KEC er niet zou komen zouden de oude schoolgebouwen toe zijn aan onderhoud, wat ook gepaard zou gaan met hoge kosten. Maar nieuw is niet hetzelfde als onderhoudsvrij en intussen loopt het prijskaartje voor de nieuwbouw dus ook al aardig op.

 

 

KEC / IKC

 

 

Wanneer de bouw in Gennep echt kan starten is nog steeds niet duidelijk. Vanwege de vertraging heeft Openbare Jenaplanschool Elckerlyc (foto) besloten om de geplande tijdelijke verhuizing in de herfstvakantie nog niet door te laten gaan.

 

 

De gemeenteraad zal begin november, tijdens de behandeling van de begroting voor 2020, een besluit nemen over het benodigde bedrag voor het KEC. Dan moet blijken of de plannen nog haalbaar zijn. Binnenkort is er een informatiebijeenkomst om de raadsleden bij te praten over de stand van zaken. Intussen gaan de voorbereidingen voor het nieuwe schoolgebouw zoveel mogelijk door.

 

 

Verwant

Gemeente Gennep

Gennep past regels voor borden in de openbare ruimte aan. Reclameborden aan lichtmasten verdwijnen, posterboxen niet. Elke kern krijgt een plek voor aankondigingen. Nieuwe...

Heijen

De gemeente Gennep biedt de Paardenwei in Heijen tijdelijk ter pacht aan voor begrazing van vee. Geïnteresseerden kunnen zich tot 2 juli 2024 aanmelden...

Ooievaars

Twee ooievaarskuikens in Ottersum zijn geringd en geadopteerd door dorpsgenoten. De ringen, betaald door Nèvan Schoofs en Marja en Jan Peters - Nas, dragen...

Gemeente Gennep

IVN Maas en Niers biedt nu de kans om een hoogstam fruitboom te bestellen. Bestel vóór eind juni en haal jouw boom op 10...