Locatie Kind Expertise Centrum blijkt ongeschikt

Onderzoek heeft duidelijk gemaakt dat de uitgekozen locatie voor het nieuwe Kind Expertise Centrum aan de Picardie in Gennep toch niet de meest geschikte plek is. Struikelblok zijn vooral de te verwachte verkeersproblemen. Het college heeft een voorkeur voor het gebied waar nu De Piramide, Elckerlyc en de Meander staan.