Connect with us

Zoek het zelf lekker uit!

Gennep

Mikado nog steeds in onzekerheid

Mikado, de school voor speciaal onderwijs in Gennep, zou wellicht toch een plek kunnen krijgen in het nieuwe Kind Expertise Centrum (KEC) aan de Martinushof. Er moet nog onderzocht worden wat de mogelijkheden en kosten zijn van een eventuele verhuizing naar het KEC. Meer informatie op Gennep.News.

Mikado, de school voor speciaal onderwijs in Gennep, zou wellicht toch een plek kunnen krijgen in het nieuwe Kind Expertise Centrum (KEC) aan de Martinushof. Er moet nog onderzocht worden wat de mogelijkheden en kosten zijn van een eventuele verhuizing naar het KEC.

 

 

Er is nog steeds onenigheid tussen het schoolbestuur en de gemeenteraad over de verbouwing en de kosten daarvan. Als de kosten te hoog blijken, zal er gekeken worden naar het oude schoolgebouw aan de Stiemensweg als alternatief. De leerlingen van Mikado zitten momenteel in een oud schoolgebouw met uitzicht op het pand waar ze eigenlijk al hadden moeten zitten.

 

 

Gesprekken over Mikado lopen vast

 

 

Verwant

Gennep

Op dinsdag 14 maart bezochten de (burger)raadsleden en het college van B en W van de gemeente Gennep het Kind Expertisecentrum Ganapja. Het centrum...

Gennep

Het huisvestingsprobleem van SO Mikado is nog steeds aan de orde van dag in de gemeente Gennep. Er liggen twee opties op tafel, namelijk...

Gennep

De gemeenteraad staat voor een belangrijke beslissing over de huisvesting van Mikado. Volgens velen is de beste oplossing om Mikado aan te sluiten bij...

Gennep

Staat de toren van de Martinuskerk in Gennep op instorten? In november 2022 werden ineens steigers opgericht rondom de kerktoren, waardoor veel bezorgde vragen...