Agenda
Volg ons
Couldn't connect with Twitter
Shared Space
 

Steeds meer verzet tegen IKC

Het IKC is meteen al te klein. Het Integraal Kindcentrum (3309 m²) is nauwelijks groter dan de huidige bebouwing van Elckerlyc, De Piramide en Meander nu samen (3303 m²). Dat bespeurt Harm Teunissen van de website gennepnu.nl.

 

 

Al geruime tijd buigt de gemeente zich over de vorming van een IKC aan de Picardie in Gennep. Dat gebeurt in samenspraak met de schoolbesturen Lijn 83 (koepel van Maria Goretti en de Piramide), Ivitare (koepel van Elkerlyc) en Spring Kinderopvang. De onderwijsinstellingen willen in het gebouw samen gaan werken om te komen tot een optimaal aanbod van onderwijs en opvang.

 

 

Ik ben hartstikke voor een brede school maar de huidige plannen slaan eerlijk gezegd nergens op!

 

 

Laat Teunissen weten. “Het gebouw wordt ‘op de toekomst’ gebouwd, er zouden dan minder kinderen zijn. En dus zal de huidige generatie nog jaren met een te klein gebouw te maken hebben en in noodbehuizing moeten.”

 

 

 

 

Burgemeester en wethouders zien graag dat het IKC wordt gerealiseerd op de plek waar eerst de Maria Gorettischool gesloopt moet worden. De gemeenteraad heeft in maart 2017 met het voorstel ingestemd. Andere mogelijkheden waren inpassing in de bestaande bebouwing met uitbreiding of alleen het achterstallig onderhoud aanpakken.

 

 

Het zal toch niet? Gennepse leerlingen in barakken?

 

 

Vraagt Teunissen zich af. “We hebben het al eerder meegemaakt. Bejaarden die door Pantein in stikhete barakken zonder functionerende lift werden gestopt en daar hun laatste levensjaren moesten slijten. Toen kwam de politiek in opstand, nu doet de politiek het zelf.”

 

 

Hoewel Teunissen voorstander is van een brede school laat hij weten dat de onderbouwing voor de gemaakte keuzes niet deugen. “De planuitwerking is aantoonbaar amateuristisch te noemen. De eigen identiteit van de basisscholen wordt opgeofferd, lijkt wel. Een dergelijke samenvoeging van openbaar en bijzonder onderwijs is nog nooit vertoond. Elckerlyc, beduidend groter dan de Maria Goretti, is een Jenaplanschool. Het lijkt vooraf al wel duidelijk wie de grootste kans heeft het onderspit te delven.”

 

 

 

 

Meander

 

 

Eerder wees Teunissen al op de mogelijke logistieke problemen en het “verdonkeremaande” Meandergebouw, destijds gebouwd als multifunctionele accommodatie voor Kunstzinnig Onderwijs tussen de scholen de Piramide en Elckerlyc.

 

 

Meander

 

 

Tot mijn stomme verbazing is De Meander geen schoolgebouw meer maar een bestuursgebouw van Stichting Lijn 83 primair onderwijs. Vreemd dat het gebouw onttrokken is aan het onderwijs, zeker met het mogelijke ruimtegebrek bij Elckerlyc in gedachte.

 

 

Zie ook:
College wil nieuw schoolgebouw aan de Picardie
Wil de raad ook een IKC?
Gemeenteraad stemt in met IKC
– Gemeente en nul25 sluiten overeenkomst over IKC
Informatiebijeenkomst Integraal Kindcentrum
CDA: ‘Gennep laat geld liggen’

 

 

KEC / IKC

 

Pas op de plaats

 

 

Janine van Hulsteijn van de Gennepse VVD liet in een interview op Maasduinencentraal weten ook geen goed gevoel te hebben over het IKC.

 

 

Als je hier ‘ja’ op zegt investeer je miljoenen. Dan moet je wel zeker weten dat je het goed doet, en dat gevoel hebben we niet.

 

 

De VVD-lijsstrekker geeft aan dat verschillende ouders van basisschoolleerlingen in paniek zijn. De eerste belanghebbende, ouders en kinderen, zijn volgens Van Hulsteijn in het proces helemaal nog niet meegenomen.

 

 

Voor ons reden om te zeggen: Ho, pas op de plaats! Als er geen draagvlak bij de ouders is, moet je misschien wel een heel ander plan ontwikkelen.

 

 

 

 

Reacties