Connect with us

Zoek het zelf lekker uit!

Gennep

VIDEO: Ruimtegebrek KEC

De oplevering van het nieuwe Kind Expertise Centrum (KEC) in Gennep is aanstaande. Uit recente leerlingenprognoses blijkt echter dat er niet genoeg klaslokalen zijn om alle leerlingen van de scholen Maria Goretti, Elckerlyc, SBO De Piramide en SO Mikado te huisvesten. Bekijk de video op Gennep.News en TVL TV!

De oplevering van het nieuwe Kind Expertise Centrum (KEC) in Gennep is aanstaande. Uit recente leerlingenprognoses blijkt echter dat er niet genoeg klaslokalen zijn om alle leerlingen van de scholen Maria Goretti, Elckerlyc, SBO De Piramide en SO Mikado te huisvesten.

 

 

Daarom gaat SO Mikado terug naar haar oude gebouw aan de Stiemensweg 175. Ten tijde van de besluitvorming rond het KEC is uitgegaan van de leerlingenprognoses die op dat moment golden. Daarbij werd over een periode van 10 jaar behoorlijke krimp verwacht. Om in de eerste periode toch voldoende ruimte te bieden, is in het ontwerp rekening gehouden met vier extra klaslokalen als piekhuisvesting.

 

 

Recente leerlingenprognoses wijzen echter uit dat er nog eens 4 lokalen extra nodig zijn om bij aanvang van het nieuwe schooljaar alle leerlingen te kunnen huisvesten.

 

 

KEC / IKC

 

 

De afwijking in de leerlingenprognoses wordt met name veroorzaakt door de groei van het aantal leerlingen in het speciaal onderwijs. Dit is lastig te voorspellen, omdat deze scholen – SO Mikado en SBO De Piramide – een regionale functie vervullen.

 

 

De leerlingenprognoses van SO Mikado uit juni 2021 laten zien dat het aantal leerlingen is verdubbeld ten opzichte van de prognoses, waar bij de besluitvorming over het KEC van uit werd gegaan. Daarbij komt dat de ruimtebehoefte van leerlingen in het speciaal onderwijs een stuk hoger ligt dan voor leerlingen in het regulier onderwijs.

 

 

Stiemensweg

 

 

In het belang van de leerlingen van SO Mikado, hun begeleiding en het team is het niet wenselijk om de school over verschillende plekken te verdelen. Het gebouw aan de Stiemensweg 175, waar SO Mikado voorheen zat, biedt de ruimte die nodig is om haar groeiend aantal leerlingen te kunnen huisvesten. Direct na de zomer wordt het gebouw aangepast om te voldoen aan de huidige wensen en normen, zodat het in het najaar weer in gebruik kan worden genomen. Tot die tijd zit SO Mikado in het schoolgebouw van Maria Goretti.

 

 

Samenwerking

 

 

De KEC-gedachte draait om samenwerking tussen verschillende vormen van onderwijs: openbaar basisonderwijs, bijzonder basisonderwijs, speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs en de kinderopvang. Hoewel deze beslissing de beoogde samenwerking lastiger zal maken, blijft het proces, dat de scholen de afgelopen jaren samen hebben doorlopen, hier wel aan bijdragen. De scholen blijven naar manieren zoeken om het onderling contact en ontmoetingen te stimuleren. De gemeente Gennep zal daarin ondersteunen.

 

 

Verwant

Gennep

Inwoners van Gennep en de ZwembadCoalitie blijven strijden voor behoud van zwembad Pica Mare. Maandelijkse acties gepland na stilte gemeentehuis. Sluiting zou verregaande gevolgen...

Gennep

De tweede informatiebijeenkomst over De Houtkade in Gennep presenteert het aangescherpte plan, gebaseerd op feedback van de eerste bijeenkomst en online enquêtes. Op 16...

Column

De column Afvalberg benadrukt de groeiende ergernis over illegaal gestort afval, dat zich opstapelt als een onbeheersbare kracht in de straten. Dwarsliggert roept op...

Gennep

Op 14 april 2024 ontving Marion Scholten - Van der Vlugt een koninklijke onderscheiding voor haar toewijding aan de Huurdersvereniging Gennep en haar werk...