Connect with us

Zoek het zelf lekker uit!

De Banen, Milsbeek

Gennep

Excursie ‘mooiste moerasgebied van Nederland’

Op dinsdag 15 augustus 2017 organiseren Natuurmonumenten en Teunesen zand en grint b.v. een informatie-excursie over de voorbereidende werkzaamheden in het deelgebied De Diepen van het project Koningsven – De Diepen.

 

 

De excursie start om 19.30 uur op de parkeerplaats bij Eethuis De Diepen aan de Zwarteweg 60 te Milsbeek.

 

 

Het  gebied Koningsven-De Diepen ligt ten zuiden van de stuwwal Nijmegen-Kleve, tussen Milsbeek en Ottersum.

 

 

Hier gaat in de komende jaren in het landschap veel veranderen.

 

 

Koningsven-De Diepen

 

Vertelt gebiedsmanager van Natuurmonumenten Fons Mandigers.

 

 

Grond die voorheen voor de landbouw in gebruik was, maakt plaats voor natuur. De afgelopen jaren hebben op de gronden in De Diepen runderen de graslanden begraasd in afwachting van de verdere inrichting.

 

 

Koningsven-De Diepen

 

Mooiste moerasgebied van Nederland

 

 

Tot in de eerste helft van de 20ste eeuw lag aan de voet van de stuwwal ten zuiden van Nijmegen een van de mooiste veengebieden van ons land.

 

 

Zegt Mandigers enthousiast.

 

 

Het Koningsven stond bekend om zijn uitzonderlijke rijkdom aan plantensoorten. Die was vooral te danken aan het ijzer- en kalkrijke kwelwater dat in deze laaggelegen, oude Rijnarm voor komt. Hoog- en laagveen en open water wisselden elkaar als een mozaïek af. Aan de voet van het Reichswald, waar het water zich verzamelde, lagen poelen en plassen. De hoger gelegen zuidzijde was minder nat en hier konden de boeren het land gebruiken als hooiland. Door eeuwenlang te maaien en te hooien, zonder bemesting, ontstonden er blauwgraslanden.

 

 

Een unieke kans voor de Nederlandse natuur

 

 

Rond 1957 is het laatste stuk veen in De Diepen ontgonnen ten behoeve van de landbouw. De rijkdom aan natuur verdween. Het grondwater dat door kweldruk nog steeds omhoog komt, blijft nu niet lang in het gebied. Natuurmonumenten en Teunesen zand en grint b.v. hebben gezamenlijk een plan gemaakt voor het herstel van het Koningsven. Door de bovengrond plaatselijk 10 tot 40 centimeter af te graven, kan het water langer in het gebied worden vast gehouden en zal de vegetatie van vroeger weer terugkomen. Mandigers vertelt verheugd: “Realisatie van het Koningsvenproject levert uiteindelijk ruim 200 hectare natuurgebied op waarin bijzondere vegetatietypes zoals levend hoogveen en blauwgraslanden opnieuw tot ontwikkeling kunnen komen. Ter vergelijking: in Nederland is naar schatting nog maar 5 ha ongestoord levend hoogveen aanwezig. De oppervlakte goed ontwikkeld blauwgrasland bedraagt hooguit 50 ha. Realisatie van dit project kan tot een verdubbeling van het areaal van deze kwetsbare natuurtypen leiden”.

 

 

Samen werken aan nieuwe natuur

 

 

Natuurmonumenten en Teunesen Zand en Grint hebben de handen ineen geslagen om deze unieke nieuwe natuur toe te voegen aan het Natuurnetwerk Limburg. Deze samenwerking past goed in het huidige beleid, waarin maatschappelijke meerwaarde voorop staat. Door de combinatie met zandwinning kan werk-met-werk worden gemaakt; de vrijkomende grond wordt in de directe omgeving verwerkt. De zandwinning maakt daarmee een natuurontwikkeling mogelijk die anders vele jaren op zich zou laten wachten. Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door de provincie Limburg.

 

 

Informatie-excursie

 

 

In september starten de voorbereidende werkzaamheden voor de natuurinrichting in het deelgebied De Diepen. Er worden bomen en struiken op de voormalige maisakkers verwijderd ter voorbereiding op de graafwerkzaamheden die naar verwachting volgend jaar starten. Natuurmonumenten en Teunesen zand en grint b.v. organiseren een tweetal informatie-excursies. De excursie vindt plaats op 15 augustus, start om 19.30 uur op de parkeerplaats bij Eethuis De Diepen. Graag opgave via sintjansberg@natuurmonumenten.nl.

 

 

Foto: Bjorn Peters

 

 

Verwant

Regio

Ontdek de hernieuwde pracht van Jachtslot Mookerheide tijdens de Open Landgoeddag op 21 april. Na jaren van zorgvuldige restauratie heropent het Rijksmonument haar deuren...

Gennep

Op 5 februari 2024 staat de gemeente Gennep in het teken van een cruciale bijeenkomst met de gemeenteraad, waarbij de gebiedsontwikkeling van Maaskemp centraal...

Heijen

Sint kwam per boot aan in Heijen, ondanks het slechte weer. Het feest vol dans, zang en een opmerkelijke Hoofdpiet Vilma in d'n Toomp...

Milsbeek

De Sint Jansberg, ten noordoosten van Gennep, is door de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap benoemd tot Icoon Landschap, een erkenning voor zijn natuurlijke schoonheid en...