Agenda
Volg ons
Shared Space
 

Nieuw boek ‘Het Koningsven’

Onlangs is het boek ‘Het Koningsven. Ontstaan, ontginning en herstel van een veengebied bij Milsbeek, Ottersum en Ven-Zelderheide’  verschenen bij uitgeverij Matrijs. Het boek is tot stand gekomen in samenwerking met Stichting Cultuurbehoud Milsbeek.

 

 

‘Het Koningsven’ maakt de geschiedenis van het Koningsven in al haar facetten inzichtelijk en vertelt hoe het landschap is ontstaan, hoe het veen verscheen en hoe de mensen door de eeuwen heen vorm hebben gegeven aan het landschap waarin ze leefden. Ook de natuurhistorie komt uitgebreid aan bod: de flora en fauna van toen en nu.

 

 

Aan de voet van de Sint-Jansberg en het Duitse Reichswald komt een nieuw natuurgebied, het Koningsven. Het ruim 200 hectare grote gebied in de gemeente Gennep wordt ingericht naar voorbeeld van de situatie van honderd jaar geleden. Rond 1900 bestond het Koningsven nog uit moeras en veen waaruit al sinds de middeleeuwen turf werd gewonnen. Vanwege de aanwezigheid van zeldzame plantensoorten genoot het uitgestrekte hoogveengebied een grote reputatie onder botanici uit Duitsland en Nederland. Dat kon echter niet voorkomen dat het veen in de eerste helft van de twintigste werd ontgonnen voor de landbouw.

 

 

Het Koningsven dankt zijn naam aan de koning van Pruisen. Het gebied was lange tijd de speelbal van Pruisische, Franse en ten slotte Nederlandse machten. Maar de plaatselijke boeren moesten weinig hebben van bemoeienis van hogerhand. Dat is een rode draad door de geschiedenis die doorloopt tot na de Tweede Wereldoorlog. Toen verzette het lokale bestuur zich met hand en tand tegen de aanwijzing van het laatst overgebleven stukje veen als natuurgebied.

 

 

Het boek maakt de geschiedenis van het Koningsven in al haar facetten inzichtelijk. De auteurs hebben geput uit de vele historische gegevens die bewaard zijn gebleven. Het boek vertelt hoe het landschap is ontstaan, hoe het veen verscheen en hoe de mensen door de eeuwen heen vorm hebben gegeven aan het landschap waarin ze leefden. Ook de natuurhistorie komt uitgebreid aan bod: de flora en fauna van toen en nu. Door de toegankelijke teksten en prachtige illustraties kan de lezer zich een levendige voorstelling maken van het veen zoals het is geweest en zoals het in de toekomst weer kan zijn.

 

 

Meer informatie op www.cultuurbehoudmilsbeek.nl. Het boek is te koop via de boekhandel en op www.matrijs.com voor € 24,95.

 

 

Bron: Gemeenterubriek Gennep, 1Gennep 17 mei 2017 en www.matrijs.com, foto: Odette Boerée

 

 

Koningsven-De Diepen

 

Reacties