Agenda
Volg ons
Couldn't connect with Twitter
Shared Space
 

Basisveiligheid voor iedereen!

Gemeenten, waterschappen, provincies en Rijk onderzoeken samen met bewoners oplossingen om de waterveiligheid te verbeteren en de ruimtelijke kwaliteit te versterken. Voor dijkgraaf Patrick van der Broeck, voorzitter van de Stuurgroep Lob van Gennep, is het heel helder.

 

 

Lob van Gennep

 

 

Door maatregelen te nemen in de Lob van Gennep krijgen inwoners in het gebied een betere bescherming tegen hoogwater. Niet iedereen staat er bij stil, maar op dit moment stroomt er water het gebied in bij hoogwater. Met het project zoeken we naar mogelijkheden om dit water pas veel later het gebied in te laten stromen. Dat is beter voor de mensen in het gebied en de mensen verderop langs de Maas.

 

 

Hoge dijken, natte voeten

 

 

De Lob van Gennep is de laatste weken veel in het nieuws.

 

 

Dat begrijp ik heel goed. Het gaat over de veiligheid van mensen. Terecht dat mensen betrokken zijn. En dat er in deze fase zorgen en vragen zijn, is niet meer dan logisch. Waar overheden al jaren over praten, krijg je ook niet in 1,5 uur goed voor het voetlicht tijdens een informatieavond. Maar we staan pas aan het begin van dit project. De minister zette in april haar handtekening, waarmee we officieel de verkenning naar een oplossing zijn gestart. Er is nog niets besloten. We zijn nu bezig om alle feiten en belangen op tafel te krijgen om tot weloverwogen keuzes te komen.

 

 

In gesprek

 

 

Wethouder Rob Peperzak vult aan:

 

 

In mei organiseerden we drie informatieavonden. Per avond kwamen er zo’n 150 mensen om vragen te stellen, ideeën te wisselen maar ook zorgen te uiten. Het vergt nog veel uitleg en uitzoekwerk de komende maanden om vragen die leven te beantwoorden. Het gaat om de veiligheid van onze inwoners. Daar sta ik voor.

 

 

Informatiebijeenkomsten Lob van Gennep

 

 

Recent is een actiegroep opgericht door mensen die tegen de plannen voor de Lob van Gennep zijn. Patrick geeft aan dat het goed is dat er een actiegroep is.

 

 

Actiegroep tegen Lob van Gennep

 

 

Er is nu veel meer aandacht voor de opgave. Het onderwerp is belangrijk genoeg. Waar ik minder blij mee ben is met beelden die niet juist zijn. Daarom de uitnodiging aan iedereen, ook aan de actiegroep, om samen om tafel te gaan en beelden en belangen met elkaar te delen.

 

 

Nachtmerrie

 

 

Het gebied heeft nu een bescherming tegen hoogwater die nog stamt uit de tijd van vlak na de hoogwaters van 1993 en 1995. Patrick vervolgt:

 

 

Als we niets doen, wordt door klimaatverandering de kans op overstroming zelfs groter. Mijn grootste nachtmerrie is een scenario dat Limburg opnieuw tijdens Kerstmis onder water staat en ik de vraag krijg: Wat heb je afgelopen jaren gedaan? Nog steeds heeft niet iedereen in Limburg namelijk een basisveiligheid die voldoet aan de wettelijke norm.

 

 

Samenwerking

 

 

Acht overheden werken samen in het project Lob van Gennep. Dat is anders dan afgelopen jaren. Het project overstijgt de provincie Limburg. Het gaat niet alleen om de veiligheid voor Limburgers, ook om de veiligheid van inwoners in Noord-Brabant en Gelderland.

 

 

Door samen aan de hoogwaterbescherming te werken, kunnen we in de Lob van Gennep een veiligheidsniveau bereiken dat naar verwachting zelfs veiliger is dan de norm. Ik zie het echt als een kans voor Limburg. En ja, dat helpt ook de inwoners van ’s-Hertogenbosch.

 

 

Keuzes maken

 

 

Wethouder Wienhoven van gemeente Mook en Middelaar:

 

 

Het gaat echt ergens over. Het is aan ons om goed uit te leggen wat er zo bijzonder aan dit gebied is. En welke keuzes we hebben. Accepteren we een lage bescherming tegen hoogwaterveiligheid en laten we het gebied op natuurlijke wijze instromen? Of treffen we maatregelen om ervoor te zorgen dat de veiligheid verbetert en de Lob van Gennep veel later dan nu instroomt? Om goed antwoord te kunnen geven op deze vraag is het van belang alle informatie op tafel te hebben, zodat we weloverwogen keuzes kunnen maken.

 

 

Informatieavonden

 

 

Het projectteam organiseert in september opnieuw drie informatieavonden om iedereen bij te praten. Iedereen is welkom daar naar toe te komen. Maar kijk ook eens op de website lobvangennep.nl of maak een afspraak met het projectteam voor een keukentafelgesprek.

 

 

Bron: Gemeenterubriek Gennep, VIA Gennep 14 augustus 2019.

 

 

Reacties

Deel Bericht