Connect with us

Zoek het zelf lekker uit!

Hoogwater Ottersum

Lob van Gennep

Hoge dijken, natte voeten

Inwoners van Milsbeek, Ottersum, Ven-Zelderheide, Middelaar en Plasmolen maken zich zorgen over de Lob van Gennep. Terecht? Lees er alles over op www.Gennep.News/lob-van-gennep.

Inwoners van Milsbeek, Ottersum, Ven-Zelderheide, Middelaar en Plasmolen maken zich zorgen over de Lob van Gennep. Terecht?

 

 

Even kort door de bocht: Bij extreem hoog water, hoger dan in ‘93 en ‘95, moet het gebied tussen Gennep en Mook onderstromen om zo Den Bosch wateroverlast te besparen.

 

 

Megaproject

 

 

In opdracht van Cora van Nieuwenhuizen, de minister van Infrastructuur en Waterstaat, is in april dit jaar een verkenning naar de Lob van Gennep gestart. Een gezamenlijk megaproject van gemeenten Gennep en Mook en Middelaar, waterschappen Limburg en Aa en Maas, provincies Limburg, Noord-Brabant en Gelderland en het Rijk, waarmee vele honderden miljoenen zijn gemoeid.

 

 

Lob van Gennep

 

 

Extreem hoogwater

 

 

Onze dijken beschermen ons tegen een overstroming, maar het kan een keer misgaan… Na de hoogwaters van ‘93 en ’95 is het gebied beschermd met nooddijken die later, in het kader van de Maaswerken, zijn versterkt. Dit alles is onvoldoende volgens de nieuwe normen voor hoogwaterbescherming. Bij extreem hoog water komt het gebied dus nog steeds blank te staan.

 

 

Lob van Gennep

 

 

Daarom de vraag: hoe is de Lob van Gennep te beschermen tegen hoogwater? En/of kan het gebied ingezet worden voor waterberging? De Lob is van origine immers onderdeel van het rivierbed. Het beantwoorden of combineren van deze vragen vormt een puzzel die al jaren voortduurt. Net als de onvermijdelijke vervolgvraag: hoe dan? Rein Dupont, bestuurder Waterschap Limburg:

 

 

Het is een dossier met vele belangen en wederzijdse afhankelijkheden en kansen.

 

 

Retentiegebied

 

 

Een belangrijke les uit de hoogwaterproblematiek van de rivieren is dat water meer ruimte moet krijgen. Dat kan door de Lob van Gennep retentiegebied* te maken. Goed nieuws voor een stad als ‘s-Hertogenbosch, waarvan de inwoners niet zo snel meer natte voeten zullen krijgen.

 

 

Naar eigen zeggen zorgt het project Lob van Gennep ervoor dat het gebied veiliger wordt dan in de huidige situatie. Maar hoeveel veiliger wordt nog nader onderzocht.

 

 

Schade

 

 

De geïnvesteerde 160 miljoen euro wordt gebruikt voor dijkverhoging en het bouwen van een inlaatvoorziening, een constructie die hoogwater tijdelijk tegenhoudt, maar uiteindelijk open moet om het gebied in een keer de volle laag te geven. De Noord-Limburgse dorpen worden dus niet beschermd door de dijken, de waterkeringen zorgen er juist voor dat het water er veel hoger kan komen te staan. De schade is zowel letterlijk als figuurlijk (nog) niet te overzien. En naar wie er voor de schade op moet draaien moet ook nog onderzoek worden gedaan.

 

 

We brengen in kaart of in de huidige en de toekomstige situatie aanspraak op schadevergoeding mogelijk is.

 

 

De kans op een extreme overstroming is klein, maar de mogelijke schade groot. En zoals het er nu naar uitziet moeten de inwoners en bedrijven dus zelf voor de kosten opdraaien.

 

 

De Maas

 

 

Hoogwater vormt een constante dreiging voor Nederland. Door stijging van de zeespiegel en extremer weer wordt de kans op overstromingen en wateroverlast in Nederland groter. Meer bebouwing en bestrating zorgt voor minder beschikbare grond waarin het water kan wegzakken. De Maas is een rivier die sterk reageert op neerslag in de Belgische Ardennen en Noord-Frankrijk. De rivier is relatief kort waardoor het water Nederland binnen enkele uren kan bereikt.

 

 

Meekoppelkansen

 

 

Toch zijn de betrokken overheden dolenthousiast. Het Gennepse college, dat deze gemeente leefbaarder, socialer, veiliger, bruisender, duurzamer én klantgerichter wil maken is opvallend positief in het collegeprogramma Volle kracht vooruit!:

 

 

De hoogwatermaatregelen die aanstaande zijn, wil het college optimaal benutten voor toeristisch-recreatieve en landschappelijke doelen.

 

 

De Lob van Gennep is immers een gebied met grote landschappelijke kwaliteiten, zoals het unieke Niersdal, de Maaskemp, het Genneperhuis, Koningsven-De Diepen, Mookerplas en het Middelaarshuis. Door het verbeteren van waterveiligheid ontstaan hier kansen voor recreatie, toerisme en landschap. Denk bijvoorbeeld aan fietsroutes op de dijken. Meer hierover kun je lezen in hoofdstuk 3 van het MIRT-onderzoek.

 

 

Rob Peperzak, wethouder gemeente Gennep en Geertjan Wienhoven, wethouder Mook en Middelaar:

 

 

De Lob van Gennep levert gemeentelijke meekoppelkansen op. Deze verkenning geeft ons hopelijk de langverwachte duidelijkheid over de functie van het gebied voor hoogwaterbescherming, en daarmee over de mogelijkheden voor ruimtelijke ontwikkelingen.

 

 

Alle partijen tonen commitment om samen tot oplossingen te komen. Desondanks groeit onder de bevolking in het gebied de weerstand. Jan Peter Sengers schrijft in De Gelderlander en het AD over de mogelijk rampzalige gevolgen. Ook bij de verschillende bewonersplatforms heerst vooral de onzekerheid. “Tijd voor actie” zegt DAG Ottersum.

 

 

 

 

Voor Dorpsraad Milsbeek (SL!M) is het idee onverteerbaar dat er straks iemand op een knop drukt en hun huizen onder water zet, terwijl er nog niks duidelijk is over een eventuele schadevergoeding.

 

 

https://www.facebook.com/DorpsAmbitieGroepOttersum/posts/882214785510725

 

 

Zou dit betekenen dat er helemaal niet meer gebouwd zou mogen worden? Wat is de financiële compensatie als je door de overheid opgeofferd zou worden? En waar moeten mensen en dieren in dergelijk geval naar toe?

 

 

Vraagt Harm Teunissen van Gennepnu.nl zich af. En of het niet genoeg is, komen er nu ook vragen over de kosten. Een mooi plan hebben is een. Het verkopen blijkt – ondanks infoavonden, inloop-ochtenden en een positieve website – wat anders.

 

 

Nieuwe ronde informatiebijeenkomsten Lob van Gennep

 

 

* Een retentiegebied is een gebied bij een rivier dat bij hoge waterstanden tijdelijk onderloopt. Hierdoor hebben gebieden stroomafwaarts minder wateroverlast.

 

 

Lob van Gennep

 

 

Verwant

Regio

Bijna 150 Bridgers uit de regio kwamen bijeen bij MSD Boxmeer voor een Bridgedrive ten behoeve van Het Marikenhuis. De opbrengst van € 5000,-...

Gennep

Na een pauze van drie jaar keert de braderie terug naar Gennep op 8 september, geleid door BIZ en EERI Markten. Lokale ondernemers kunnen...

Gemeente Gennep

VVD-fracties verzetten zich tegen de komst van 11 windturbines in het Reichswald, met Mariëlla van den Bogaart als stem van bezorgdheid. Ze eisen actie...

Gennep

Op 4 mei verzamelen mensen zich op het Vrijheidsplein in Gennep voor de Nationale Dodenherdenking. De Barmhartige Samaritaan en recent toegevoegde gedenktekens herinneren aan...