Agenda
Volg ons
Shared Space
 

Informatiebijeenkomsten Lob van Gennep

Het projectbureau Lob van Gennep organiseert in september een nieuwe ronde informatiebijeenkomsten. Ook ontvangen mensen huis-aan-huis een infokrant die informeert over het hoe, wat en waarom van het project.

 

 

De dijken in het gebied Lob van Gennep moeten hoger en sterker om het gebied voldoende te beschermen tegen hoogwater. Bijzonder voor het gebied is dat het van nature laaggelegen is en onderdeel is van de rivier de Maas.

 

 

Lob van Gennep

 

 

Op dit moment zal bij extreem hoog water, hoger dan in ’93 of ’95, water dit gebied instromen. Deze waterbergende werking van het gebied leidt tot minder hoge waterstanden stroomafwaarts. Iedereen wordt van harte uitgenodigd om naar een van de informatiebijeenkomste te komen of zich op een andere manier te laten informeren over het project. Momenteel wordt uitgezocht wat de schadevergoeding in de huidige situatie is, als nu het gebied instroomt op een natuurlijke manier, en hoe het in de toekomst is geregeld als het gebied later instroomt.

 

 

Lob van Gennep

 

 

Lob van Gennep is een gezamenlijk project van gemeenten Gennep en Mook en Middelaar, waterschappen Limburg en Aa en Maas, provincies Limburg, Noord-Brabant en Gelderland en het Rijk. Waterschap Limburg treedt namens de samenwerkende overheden op als trekker van de verkenning, aldus Gemeente Gennep.

 

 

Reacties