Agenda
Volg ons
Couldn't connect with Twitter
Shared Space
 

Terugblik: Werkateliers Lob van Gennep

Tijdens de vier werkateliers van november ging Lob van Gennep met direct aanwonenden en ondernemers aan de slag met de dijkversterking in het gebied en zoomden in op de locaties waar nog geen waterkering ligt.

 

 

Klik hier voor de presentatie!

 

 

Werkatelier Ven-Zelderheide

 

 

In Ven-Zelderheide bespraken ze de resultaten van de hoogtemeting die werd uitgevoerd op 29 oktober.

 

 

Wat betekent dit voor de diverse varianten die daar worden onderzocht?

 

 

Waar komt de waterkering?

 

 

Ook waren er suggesties om bij de Dam een meer beleefbare plek te creëren en bespraken ze welke fiets- en wandelroutes we kunnen optimaliseren.

 

 

Werkatelier Ottersum

 

 

De gesprekken in Ottersum focusten op de manier waarop het bestaande dijktraject verhoogd en versterkt kan worden en op de plekken waar de dijk mogelijk wat richting de Niers komt te liggen, zoals bij de Kleineweg. Daarvoor dient elders (rivier)ruimte gecompenseerd te worden.

 

 

We onderzoeken de mogelijkheden daarvoor bij de voormalige betonfabriek en de sportvelden. We spraken ook over het maken van heldere entrees en wandelroutes tussen het dorp en het Niersdal.

 

 

Werkatelier Milsbeek

 

 

Ook in Milsbeek ligt het precieze tracé nog niet vast. Ook speelt hier het punt van binnendijks of buitendijks wonen en de maatwerkoplossingen die dat misschien vraagt.

 

 

We onderzoeken daar nog diverse varianten, waarbij we onder andere rekening willen houden met het oorlogsverleden van het gebied. Daarnaast onderzoeken we of het mogelijk is aan te sluiten op bestaande rivierduinen en of de dijk achter de Steenfabriek iets richting de Bloemenstraat teruggelegd kan worden.

 

 

De reacties op een struinpad tussen het Genneperhuis en het Middelaarshuis waren enthousiast.

 

 

Werkatelier Middelaar

 

 

De suggestie om in Middelaar wandelpaden op de dijk te behouden en fietspaden op de steunbermen buitendijks of door het buitendijks gebied te traceren, werd positief ontvangen. Ook is gesproken over de bomen die bij de dijkversterking helaas gekapt moeten worden.

 

 

Samen met de inwoners van Middelaar gaan we kijken op welke locaties compensatie van bomen plaats kan vinden.

 

 

Foto: Lob van Gennep

 

 

Reacties