Connect with us

Zoek het zelf lekker uit!

Gennep

Geluidshinder N271 bij Gennep-West onder de loep

Er zijn klachten over de toegenomen geluidshinder in de omgeving van de Kalboerstraat en de nabijgelegen Groes in de wijk Gennep-West. Meer informatie op Gennep.News.

Er zijn klachten over de toegenomen geluidshinder in de omgeving van de Kalboerstraat en de nabijgelegen Groes in de wijk Gennep-West. Verschillende bewoners rapporteren dat het geluidsoverlast verhoogd is, waarvan een viertal bewoners stelt dat het echt hinder veroorzaakt.

 

 

Bewoners van de wijk Gennep-West klagen al langer over lawaai maar sommigen ervaren de laatste jaren een significante toename van de overlast. Bij analyse van de verkeerssituatie is gebleken dat de af- en opritten langs de N271 en de Brabantweg bijdragen aan de geluidsoverlast door het rem- en optrekgedrag van voertuigen.

 

 

Poolshoogte

 

 

De afgelopen twee jaar leek de verkeerssituatie misschien niet zo problematisch, mogelijk vanwege de beperkingen ten gevolge van Covid-19 en het gevolg daarvan, minder verkeer. Dat vermoedt ook beleidsmedewerker Van Rooij van de Provincie Limburg die samen met een collega ter plekke poolshoogte kwam nemen.

 

 

Echter, nu dringt het geluid harder door in naburige straten, buitenruimtes, bij de tennisvereniging en zelfs vanuit Het Bolwerk boven de plaatselijke supermarkt kwamen er klachten over toegenomen geluidshinder. Al deze klachten hebben één ding gemeen: ze zijn ontstaan sinds de renovatie van de N271 ongeveer twee jaar geleden.

 

 

 

 

In 2020 vond er een ingrijpend onderhoud plaats aan de N271, waarbij onder meer een nieuwe asfaltlaag werd aangebracht, de weg werd omgevormd tot een tweebaansweg en de bochten werden minder scherp gemaakt. Tevens werd de snelheidsbeperking verlaagd van 100 naar 80 kilometer per uur.

 

 

Discussie

 

 

Van Rooij heeft beloofd om de metingen van 2020/2021 en de werkzaamheden nauwkeurig te onderzoeken, evenals het type asfalt (ZOAB) dat gebruikt is. Ook zal hij overwegen of er mogelijkheden zijn, zoals het opwerpen van een dijk of het plaatsen van een geluiddempend scherm, of het verlagen van de snelheidsbeperking op het gedeelte bij Gennep-West naar 60 km per uur.

 

 

Dit laatste is een punt van discussie, aangezien transportbedrijven deze route gebruiken om sneller te vervoeren. Indien er dan oponthoud ontstaat, kiezen ze vaak voor de sluiproute die voor omwonenden van deze weg als zeer hinderlijk ervaren worden.

 

 

Gemeente Gennep

 

 

Mocht er een oplossing komen in de vorm van een dijkverhoging of scherm, dan komt dat hoogstwaarschijnlijk op het bordje van de gemeente Gennep te liggen. Daarover gaat Van Rooij met de gemeente in gesprek.

 

 

Een bewoner uit de wijk is opgelucht dat er aandacht is voor de geluidshinder en een andere inwoner van Gennep besloot geen woning aan de Kalboerstraat te nemen vanwege de hinder die hij daar waarnam.

 

 

De volgende stappen zijn nog niet bekend. Er zal eerst meer informatie verzameld moeten worden voordat er concrete stappen genomen kunnen worden. GennepNews zal de situatie nauwlettend volgen.

 

 

N271

 

 

Verwant

Gennep

Inwoners van Gennep en de ZwembadCoalitie blijven strijden voor behoud van zwembad Pica Mare. Maandelijkse acties gepland na stilte gemeentehuis. Sluiting zou verregaande gevolgen...

Gennep

De tweede informatiebijeenkomst over De Houtkade in Gennep presenteert het aangescherpte plan, gebaseerd op feedback van de eerste bijeenkomst en online enquêtes. Op 16...

Column

De column Afvalberg benadrukt de groeiende ergernis over illegaal gestort afval, dat zich opstapelt als een onbeheersbare kracht in de straten. Dwarsliggert roept op...

Gennep

Op 14 april 2024 ontving Marion Scholten - Van der Vlugt een koninklijke onderscheiding voor haar toewijding aan de Huurdersvereniging Gennep en haar werk...