Connect with us

Zoek het zelf lekker uit!

Nieuws

Acties vergroten kansen in grensregio’s

Vermindering van de administratieve lasten voor ondernemers in de grensstreek. Verbetering van de informatievoorzieningen voor mensen die net over de grens willen werken, ondernemen of studeren. En een snellere bereikbaarheid van je werk- of stageplek aan de andere kant van de grens. Dit zijn slechts drie van de vijftien doelen die het Actieteam Grensoverschrijdende Economie en Arbeid de komende tijd wil bereiken.

Zodat het voor de bijna zes miljoen inwoners in de Nederlandse grensregio’s vanzelfsprekender en gemakkelijker wordt om ook over de grens aan de slag te gaan. En het arbeidsaanbod voor werkgevers in de grensregio’s beter is te overzien. De doelen staan in de actieagenda die Matthijs Huizing (voorzitter van het actieteam) gisteren overhandigde aan vertegenwoordigers van de Nederlandse, Duitse en Vlaamse overheid.

Uitvoering van deze acties moeten leiden tot economische groei en meer werkgelegenheid in de grensregio’s. De Nederlandse grens met België en Duitsland is meer dan duizend kilometer lang. In de grensregio’s liggen zeven provincies en meer dan honderd gemeenten waar bijna zes miljoen Nederlanders werken, ondernemen of studeren. Voor hen liggen er ook allerlei kansen net over de grens. Die kansen worden nu niet of onvoldoende benut. De economie en arbeidsmarkt in de grensregio’s functioneren minder goed dan in andere regio’s van ons land. Zo is de arbeidsparticipatie relatief lager en de werkloosheid hoger in de grensgebieden.

Bewustzijn vergroten, belemmeringen wegnemen

Eind 2015 is daarom het Actieteam Grensoverschrijdende Economie en Arbeid opgericht door ministers Plasterk (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) en Kamp (Economische Zaken). In het actieteam hebben bestuurders en professionals van grensgemeenten, -provincies, de Vereniging Nederlandse Gemeenten, Euregio’s, MKB-Nederland en de Rijksoverheid nauw met elkaar samengewerkt om grensbelemmeringen in kaart te brengen en oplossingen te formuleren.

De Euregio Rijn-Waal is namens alle Euregio´s in het Actieteam vertegenwoordigd. De belangrijkste doelen van het actieteam zijn het vergroten van het bewustzijn van kansen en mogelijkheden net over de grens. En het zoveel mogelijk wegnemen van belemmeringen aan weerszijden van de grens.

Hoe dat gebeurt en nog moet gebeuren is vastgelegd in de actieagenda. De acties zijn of worden nu uitgevoerd, samen met alle betrokken organisaties uit Nederland en de buurlanden.

Sjaak Kamps, secretaris Euregio Rijn-Waal en lid van het Actieteam Grensoverschrijdende Economie en Arbeidsmarkt:

De zaken we in de grensregio al jarenlang tegenaan lopen, worden nu ook in Den Haag erkend en zijn terug te vinden in de actielijst. Nu is het zaak om samen de Duitse partners tot concrete resultaten te komen.

Ronald Plasterk, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties:

De resultaten van het actieteam laten zien dat dit soort vernieuwende vormen van samenwerking tussen Rijk en regio goed werken. Door bestuurders en professionals uit de grensregio’s te betrekken kom je sneller tot gerichte oplossingen. Dat geldt al helemaal als ook de collega’s uit de buurlanden meedoen. We moeten het momentum nu niet verliezen en goed toezien op de uitvoering van de acties. Daarom gaan we door met het actieteam.

Henk Kamp, minister van Economische Zaken:

De grensregio’s van Duitsland en België zijn onze belangrijkste handelspartners, waarbij nog altijd extra economische groei mogelijk is. Het Centraal Planbureau heeft uitgerekend dat tussen de 7 en 42 duizend Nederlanders een baan in Duitsland of België kunnen vinden als de grensbelemmeringen volledig worden weggenomen. De doelen die zijn benoemd in de actieagenda zijn een belangrijke stap om het werken in onze twee buurlanden gemakkelijker te maken en de samenwerking tussen de drie landen te intensiveren.

Matthijs Huizing, voorzitter van het Actieteam Grensoverschrijdende Economie en Arbeid:

De actieagenda is niet het eindpunt maar een begin. We moeten nu samen met onze buurlanden doorpakken om de veertig acties uit te voeren. We blijven werken aan het bewustzijn van de kansen en mogelijkheden. En zorgen voor goede informatievoorziening over de consequenties van het werken, ondernemen en studeren over de grens.

Foto: De leden van het Actieteam Grensoverschrijdende Economie en Arbeid (midden vooraan: Sjaak Kamps, secretaris Euregio Rijn-Waal, links van hem: Matthijs Huijzing, voorzitter van het actieteam)

Verwant

Gennep

Faye Kaak, een jonge ondernemer uit Gennep, heeft op negentienjarige leeftijd haar passie voor lingerie omgezet in de succesvolle online winkel "Sine." Ze combineert...

Gennep

Op zaterdag 24 juni vindt het Kunstfestival plaats in het hart van Gennep, georganiseerd door SumMmertime. Vanaf 11.00 uur zullen ongeveer 40 exposanten en...

Gemeente Gennep

De 37-jarige Bart Teunissen afkomstig uit het Gelderse Stokkum is benoemd tot de nieuwe gemeentesecretaris/algemeen directeur van de gemeente Gennep. Hij zal zijn functie...

Gennep

Van 17 juli tot en met 29 juli wordt het jaarlijkse Internationale Euregio Rijn-Waal Studentenmuziekfestival gehouden in het pittoreske Gennep. Op verschillende bijzondere locaties...