Connect with us

Zoek het zelf lekker uit!

Gennep

D66 tegen verloedering Sanatorium Zonlichtheide

Aan de Heijenseweg in Gennep liggen twee gebouwen verscholen. Overblijfselen van het voormalige sanatorium Zonlichtheide en na de oorlog in gebruik genomen door de Augustinusstichting. Nu in eigendom van Dichterbij en onderdeel van de herontwikkeling de Heikant.

 

 

Twee jaar geleden is hier door de gemeenteraad, na veel politieke discussie, een visiedocument aangenomen en vervolgens een aangepaste overeenkomst getekend.

 

 

Projectontwikkelaar Parkvisie, Dichterbij en de gemeente zijn overeengekomen om de voormalige instellingsterreinen te bestemmen voor woningbouw. De gebouwen waar het over gaat zijn benoemd als belangrijk en zouden behouden blijven.

 

 

Maar als we nu de staat van onderhoud zien kunnen we niet anders concluderen dat gestuurd wordt op sloop. Het rietendak is verwijderd. Deuren en ramen zijn dichtgetimmerd en vernielingen zijn aan de orde van de dag. In een paar jaar tijd zijn deze gebouwen totaal vervallen. Dit wordt in de hand gewerkt doordat de rieten kap verwijderd is. De elementen hebben vrij spel.

 

 

D66 Gennep heeft vragen gesteld aan het college van B&W.

 

 

We willen opheldering over deze ongewenste gang van zaken. Tevens vragen we aandacht voor de graven in dit gebied. Ook deze hebben historische waarde. Met name een graf is van Hans Stiemens. Hij is in de 2e Wereldoorlog als militair gesneuveld. Het is belangrijk dat zijn burgergraf bewaard blijft. De gang van zaken levert geen geruststellend gevoel op dat met dit erfgoed op een goede wijze wordt omgegaan.

 

 

Bron: D66 Gennep

 

 

Verwant

Gemeente Gennep

Gennep past regels voor borden in de openbare ruimte aan. Reclameborden aan lichtmasten verdwijnen, posterboxen niet. Elke kern krijgt een plek voor aankondigingen. Nieuwe...

Heijen

De gemeente Gennep biedt de Paardenwei in Heijen tijdelijk ter pacht aan voor begrazing van vee. Geïnteresseerden kunnen zich tot 2 juli 2024 aanmelden...

Ooievaars

Twee ooievaarskuikens in Ottersum zijn geringd en geadopteerd door dorpsgenoten. De ringen, betaald door Nèvan Schoofs en Marja en Jan Peters - Nas, dragen...

Gemeente Gennep

IVN Maas en Niers biedt nu de kans om een hoogstam fruitboom te bestellen. Bestel vóór eind juni en haal jouw boom op 10...