Connect with us

Zoek het zelf lekker uit!

Zonlichtheide
Sanatorium Zonlichtheide Gennep

Gennep

D66 zelf in actie voor Zonlichtheide

D66 Gennep heeft in mei van dit jaar vragen gesteld aan het college van B&W over de staat van de overblijfselen van het voormalige sanatorium Zonlichtheide. Het pand is nu in eigendom van Dichterbij en onderdeel van de herontwikkeling de Heikant.

 

 

Projectontwikkelaar Parkvisie, Dichterbij en de gemeente zijn twee jaar geleden overeengekomen om de voormalige instellingsterreinen te bestemmen voor woningbouw. De gebouwen waar het over gaat zijn benoemd als belangrijk en zouden behouden blijven.

 

 

De panden zijn inmiddels al geruime tijd buiten gebruik, sterk verouderd en sluiten niet aan bij de manier van zorgverlening door Dichterbij.

 

 

Zo laten burgemeester en wethouders van Gennep weten in de beantwoording op de vragen van D66.

 

 

Geen status

 

 

Het nazorghuis werd in 1930 gesticht door Dokter Stiemens (naar wie de Stiemensweg genoemd is) als schakel tussen sanatorium en de terugkeer van genezen tuberculosepatiënten in de maatschappij. In de jaren 50 werden sanatoria overbodig, TBC is sindsdien een te genezen ziekte. In 1957 werd (op de naamdag van de Heilige Augustinus) de oprichtingsakte van de Augustinusstichting, tegenwoordig Dichterbij, ondertekend. Hiermee kreeg het leegstaande sanatorium een nieuwe functie. Vanaf de jaren 90 zijn de grote etablissementen door Dichterbij vervangen door kleinschalige wooneenheden. In 2006 is een groot deel van de terreinen van de Augustinusstichting gesloten en afgestoten.

 

 

Zonlichtheide, ook bekend als ‘Paviljoen het Juweeltje’ scoorde hoog op de redengevende beschrijving die de Monumentenadviesbureau (MAB) in opdracht van gemeente Gennep maakte. Hierbij wordt er een waarde gegeven aan verschillende kenmerken zoals de bijzondere bouw- en architectuurstijl, de zeldzaamheid en de representatiewaarde van een herkenbare periode van wonen, werken of leven. Het pand heeft echter geen status gekregen omdat Dichterbij niet heeft ingestemd.

 

 

Het hoofdgebouw is als karakteristiek en beeldbepalend bestempeld.

 

 

Sanatorium Zonlichtheide

 

 

In het huidige welstandsbeleid is de bescherming van karakteristieke panden en potentiële gemeentelijke monumenten niet geborgd. In het kader van de nieuwe Omgevingswet zal de bescherming van dit soort panden aandacht krijgen.

 

 

Het college ziet voor de gemeente momenteel geen rol weggelegd om de gebouwen te behouden, maar gaat wel contact opnemen met de Oorlogsgravenstichting omtrent handhaving en onderhoud van de burgergraven waarvoor D66 aandacht vroeg. Het graf van Hans Stiemens ligt verscholen in het bos. De Gennepenaar overleed mogelijk als eerste militair die omkwam bij de inval door de bezetter. Naast zijn graf ligt zijn vader Dokter Stiemens begraven.

 

 

Het ‘gebrek aan actie’ is teleurstellend volgens D66.

 

 

Wij beraden ons en zullen actie gaan ondernemen.

 

 

Zie ook:
– D66 TEGEN VERLOEDERING SANATORIUM ZONLICHTHEIDE
– Sanatorium Maria Oord (www.gennepnu.nl)

 

 

https://www.facebook.com/hai.voeten/posts/10217509475431608

 

 

Verwant

Gemeente Gennep

Gennep past regels voor borden in de openbare ruimte aan. Reclameborden aan lichtmasten verdwijnen, posterboxen niet. Elke kern krijgt een plek voor aankondigingen. Nieuwe...

Heijen

De gemeente Gennep biedt de Paardenwei in Heijen tijdelijk ter pacht aan voor begrazing van vee. Geïnteresseerden kunnen zich tot 2 juli 2024 aanmelden...

Ooievaars

Twee ooievaarskuikens in Ottersum zijn geringd en geadopteerd door dorpsgenoten. De ringen, betaald door Nèvan Schoofs en Marja en Jan Peters - Nas, dragen...

Gemeente Gennep

IVN Maas en Niers biedt nu de kans om een hoogstam fruitboom te bestellen. Bestel vóór eind juni en haal jouw boom op 10...