Connect with us

Zoek het zelf lekker uit!

Gennep

Extra subsidie voor afkoppelen regenwater

Gemeente Gennep stelt samen met Waterschap Peel en Maasvallei vanaf 2017 extra subsidie beschikbaar voor het afkoppelen van regenwater van het riool.

Dat draagt bij aan het voorkomen van wateroverlast bij hevige regenval. Private partijen die meedoen krijgen voor het afkoppelen van een normaal woonhuis 8 euro per vierkante meter.

Wat betekent afkoppelen?

Afkoppelen houdt in dat de afvoer van regenwater naar de riolering wordt verwijderd. Het regenwater wordt vervolgens ter plaatse opgevangen óf het zakt weg in de bodem. Dit kan bijvoorbeeld door de regenbuizen van de woning door te zagen en het regenwater in een verlaging in de tuin te laten wegzakken. Of er kunnen ondergrondse infiltratiekratten in de bodem worden aangebracht. Tips hierover zijn te vinden op www.waterklaar.nl.

Waarom is dit nodig?

Regenwater afkoppelen en opvangen op eigen terrein voorkomt veel problemen. Klimaatverandering zorgt nu al voor zwaardere neerslag en langere perioden van droogte. Door de tuin ‘waterklaar’ te maken draagt u eraan bij om de effecten hiervan te verminderen. Daarnaast gaat u ook verdroging tegen en wordt de waterkwaliteit verbeterd.

Subsidie voor private partijen

Gemeente Gennep had al een subsidieregeling voor het afkoppelen van regenwater. Deze wordt nu opgehoogd en door het Waterschap Peel en Maasvallei verdubbeld. Vanaf 1 januari 2017 komen private partijen daardoor in aanmerking voor een subsidie van 8 euro per m2. Voor grotere oppervlakten zijn de werkelijke kosten leidend. Een private partij kan een bewoner van een koop- of huurhuis zijn, maar ook bijvoorbeeld een woningcorporatie, een vereniging of een ondernemer.

Meer informatie

Voor meer informatie over deze subsidie kunt u terecht bij de gemeente Gennep. Op www.gennep.nl/regenwater staat meer informatie. Nadat de aanvraag is ingediend, neemt een medewerker van de gemeente contact op. Er wordt eerst een check aan huis verricht, voordat er subsidie wordt verleend.

Bron: gemeenterubriek Gennep

Click to comment

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Verwant

Gennep

De Joodse begraafplaats in Gennep wordt gerestaureerd als onderdeel van het Erfgoed Telt-project, terwijl het een stukje lokale Joodse geschiedenis en cultureel erfgoed behoudt...

Column

Dwarsliggert onthult in zijn nieuwste column op Gennep.News hoe scherpe kritiek een krachtig instrument kan zijn om lezers uit te dagen en een drang...

Gennep

In Gennep wordt een poppenkastvoorstelling genaamd 'Weet je wie ik ben?' gehouden, waarin op een speelse manier dementie wordt behandeld. Deze voorstelling is een...

Gennep

In Gennep is Kluspunt Gennep geopend, een dienstverleningsinitiatief in MFC De Goede Herder, ondersteund door vrijwilligers en bedoeld om inwoners te helpen met klussen...