Connect with us

Zoek het zelf lekker uit!

Basisdienstverlening Schuldhulpverlening
Censor

Gemeente Gennep

Basisdienstverlening Schuldhulpverlening

Gemeenteraadslid Joy Hillebrand van RoodGroen Lokaal heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van Gennep over de implementatie van een nieuw basisdienstverleningspakket voor schuldhulpverlening. Kijk voor meer informatie op Gennep.News.

Gemeenteraadslid Joy Hillebrand van Rood Groen Lokaal heeft op 13 mei 2024 schriftelijke vragen ingediend aan het college van burgemeester en wethouders over de basisdienstverlening schuldhulpverlening.

 

De vragen zijn gebaseerd op de recent gemaakte bestuurlijke afspraken tussen de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het kabinet. Deze afspraken richten zich op het verbeteren van de toegankelijkheid van schuldhulpverlening. Het probleem werd eerder door de Nationale Ombudsman aangekaart. Hillebrand legt uit:

 

“De toegankelijkheid van schuldhulpverlening varieert sterk tussen gemeenten. Om hier verbetering in te brengen, wordt een basisdienstverleningspakket geïntroduceerd. Dit pakket bestaat uit 20 elementen die een uniforme standaard moeten bieden.”

 

In zijn schriftelijke vragen aan het college wil Hillebrand onder meer weten welke elementen van dit basispakket al zijn opgenomen in het beleid van de gemeente Gennep. “We willen graag inzicht krijgen in welke onderdelen van de basisdienstverlening al geïmplementeerd zijn en welke nog ontbreken,” aldus Hillebrand.

 

“Daarnaast is het belangrijk om te weten wanneer we de implementatie van de ontbrekende onderdelen kunnen verwachten, zowel in beleid als in uitvoering.”

 

De basisdienstverlening bestaat uit verschillende elementen, waarvan sommige nog in ontwikkeling zijn of onderzocht worden op hun effectiviteit. Het actieplan voor de invoering van deze basisdienstverlening moet voor de zomer gereed zijn.

 

“Schuldhulpverlening is van essentieel belang voor onze inwoners die in financiële problemen verkeren. Door een uniforme basisdienstverlening te bieden, zorgen we ervoor dat iedereen de hulp krijgt die ze nodig hebben, ongeacht in welke gemeente ze wonen,” besluit Hillebrand.

 

PvdA: “Schuldhulpverlening nog niet op orde”

 

Verwant

Gemeente Gennep

De spanning is eindelijk voorbij. Leerlingen van het Elzendaalcollege, Merletcollege en Metameer kunnen opgelucht ademhalen... Geslaagd? Gefeliciteerd! Stuur je foto naar redactie@Gennep.News!

Gemeente Gennep

Gennep past regels voor borden in de openbare ruimte aan. Reclameborden aan lichtmasten verdwijnen, posterboxen niet. Elke kern krijgt een plek voor aankondigingen. Nieuwe...

Gemeente Gennep

Op 20 juni beslist de Bezirksregierung Düsseldorf over het bijwerken van het Regionalplan, met plannen voor windmolens in het Reichswald. Gennep maakt bezwaar vanwege...

Gemeente Gennep

Na een periode van stilte treedt de PvdA Gennep weer naar buiten met een nieuw afdelingsbestuur. Dit bestuur heeft de opdracht gekregen om samen...