Connect with us

Zoek het zelf lekker uit!

10 miljoen
gemeente Gennep

Gemeente Gennep

Begroting Regio Noord-Limburg

De Regio Noord-Limburg presenteert haar begroting 2024, gericht op zeven gezondheidsprogramma’s, met financiële focus op personeel, innovatieve projecten en regionale investeringen.

De Regio Noord-Limburg heeft haar begroting voor het jaar 2024 en de meerjarenraming voor 2025-2027 onthuld, in lijn met de ambitie om de Gezondste Regio te worden zoals vastgesteld in de Regiovisie Noord-Limburg 2040.

 

De begroting rust op zeven programma’s die tot doel hebben gezondheid te integreren in het dagelijks leven van inwoners, ondernemers en organisaties in Noord-Limburg. Financieel gezien omvat de begroting drie hoofdonderdelen.

 

De eerste betreft de algemene middelen, waarbij €4,79 per inwoner wordt ingezet als vergoeding voor personeelskosten en bedrijfsvoeringskosten, zoals communicatie, huisvesting en administratie.

 

Ten tweede is er het regionale innovatiefonds, waarvoor €1,28 per inwoner beschikbaar is gesteld. Deze middelen worden volledig gebruikt om innovatieve projecten te stimuleren die passen binnen het regionaal uitvoeringsprogramma 2024-2027.

 

Tot slot omvatten de kasstromen rond de Regio Deal en de Investeringsagenda bijdragen van regiogemeenten aan de Regio Deal en doorbetalingen aan de provincie, evenals het innen en uitbetalen van middelen met betrekking tot de Investeringsagenda.

 

De meerjarenraming voor de periode 2024-2027 toont vooralsnog een negatief saldo, dat wordt opgevangen door overschotten uit voorgaande jaren. De focus ligt op het realiseren van een structureel sluitende begroting.

 

De begroting voor 2024 dient als kader voor de activiteiten van het regiobureau in het komende jaar.

 

Gezonde regio Noord-Limburg

 

Verwant

Gemeente Gennep

Noord-Limburg introduceert nieuwe fietsroutes langs de Maas, waar fietsers kunnen genieten van historie, natuur en religie. Met 18 routes variërend van kort tot lang,...

Gennep

IVN Maas en Niers op zoek naar nieuw bestuurslid, met een oproep voor natuurliefhebbers uit Bergen, Gennep, Mook en Middelaar. De organisatie biedt diverse...

Gennep

Ervaar de grenzeloze verbinding tussen Nederland en Duitsland tijdens het 'Konzert ohne Grenzen' op 6 april 2024 in Uedem. Popkoor Cheers uit Gennep en...

Gennep

De Molenvrienden Land van Cuijk vieren hun 40-jarig bestaan met een feestelijke jubileumviering op 2e Paasdag. Bezoekers kunnen de draaiende molens bewonderen, molenaars ontmoeten...