Connect with us

Zoek het zelf lekker uit!

Gemeente Gennep

Daling bijstandsgerechtigden Gennep

Volgens een recent benchmark-onderzoek uitgevoerd door Divosa, de vereniging van gemeentelijke directeuren in het sociaal domein, blijft het aantal bijstandsgerechtigden in de gemeente Gennep dalen. Sinds 2016 is er een neerwaartse trend waar te nemen. Meer informatie op Gennep.News.

Volgens een recent benchmark-onderzoek uitgevoerd door Divosa, de vereniging van gemeentelijke directeuren in het sociaal domein, blijft het aantal bijstandsgerechtigden in de gemeente Gennep dalen. Sinds 2016 is er een neerwaartse trend waar te nemen.

 

In 2022 was er een daling van 8,6%, terwijl het landelijke gemiddelde op 6,7% lag. De gemeente Gennep schrijft deze positieve resultaten toe aan de samenwerking met arbeidsontwikkelbedrijf INTOS, dat belast is met het begeleiden van bijstandsgerechtigden naar werk.

 

Volgens wethouder Janine van Hulsteijn heeft deze samenwerking geleid tot een uitstroompercentage van 43,3% in 2022, wat 3,1% hoger is dan het landelijk gemiddelde. Het is echter belangrijk om te benadrukken dat het succes van dit programma niet alleen aan de gemeente kan worden toegeschreven, aangezien er mogelijk andere factoren zijn die hebben bijgedragen aan de dalende bijstandscijfers.

 

Hoewel de gemeente Gennep de nadruk legt op het stimuleren van fulltime werk, blijkt uit de gegevens dat een aanzienlijk percentage van de bijstandsgerechtigden in de gemeente parttime werkt. Met 15,9% ligt dit percentage ruim boven het landelijk gemiddelde van 7,3%.

 

Het is echter belangrijk om op te merken dat parttime werk niet altijd een duurzame oplossing is en mogelijk niet leidt tot een volledige uitstroom uit de bijstand. Bovendien kan het vertrouwen op parttime werk als een strategie om de uitkering te verminderen ook gevolgen hebben voor de financiële stabiliteit van de bijstandsgerechtigden op de lange termijn.

 

Uitstroompremie

 

De gemeente Gennep heeft aangekondigd dat ze een uitstroompremie willen introduceren om te voorkomen dat mensen er financieel op achteruit gaan wanneer ze gaan werken. Hoewel dit een nobel streven is, is het belangrijk om de mogelijke gevolgen van een dergelijk beleid zorgvuldig te overwegen.

 

Hoewel het positief is dat het aantal bijstandsgerechtigden in de gemeente Gennep blijft dalen, is het belangrijk om de bredere context en mogelijke uitdagingen te erkennen. Het is van cruciaal belang dat de gemeente blijft streven naar een inclusieve en duurzame aanpak, waarbij niet alleen wordt gefocust op het verminderen van de aantallen, maar ook op het bevorderen van langdurige economische zelfstandigheid en het verbeteren van de kwaliteit van leven van bijstandsgerechtigden.

 

Verwant

Gemeente Gennep

Het maaibeheer in de gemeente Gennep is onderwerp van discussie. Sommige mensen pleiten voor het behoud van bloeiende bermen, terwijl anderen de nadruk leggen...

Ottersum

De betrokkenheid van de buurt bij de plannen voor het nieuwe sportpark van voetbalvereniging Achates in Ottersum wordt gepresenteerd als een positieve ontwikkeling. Echter,...

Gemeente Gennep

De Kledingbank Limburg organiseert op woensdag 14 juni weer een Kledingdag. Dit evenement biedt een geweldige kans voor mensen met een laag inkomen, een...

Gemeente Gennep

Uit een recent onderzoek van ThePerfectWedding.nl blijkt dat trouwen in de gemeente Gennep in 2023 aanzienlijk duurder is geworden. Het onderzoek, dat de trouwkosten...