Connect with us

Zoek het zelf lekker uit!

ravijnjaar
Gemeentehuis Gennep

Gemeente Gennep

“Gemeente Gennep financieel gezond”

Het college van burgemeester en wethouders heeft de jaarstukken 2022 van de gemeente Gennep goedgekeurd en legt deze ter vaststelling voor aan de gemeenteraad. De concept jaarstukken zijn online te bekijken op de website van de gemeente en op Gennep.News.

Het college van burgemeester en wethouders heeft de jaarstukken 2022 van de gemeente Gennep goedgekeurd en legt deze ter vaststelling voor aan de gemeenteraad. De concept jaarstukken zijn online te bekijken op de website van de gemeente.

 

Hier is inzichtelijk welke plannen de gemeente Gennep in 2022 heeft uitgevoerd en wat de bijbehorende kosten waren. Daarnaast zijn in de jaarrekening zowel de uitgaven als de inkomsten van het afgelopen jaar en de financiƫle balans te vinden.

 

Wethouder Janine van Hulsteijn is verheugd om te kunnen melden dat de gemeente Gennep de financiƫn goed op orde heeft. Ze geeft aan dat de gemeente op koers ligt met de uitvoering van de ambities zoals vastgelegd in het coalitieprogramma.

 

Rijksbijdrage

 

Hoewel de gemeente Gennep het jaar 2022 afsluit met een positief saldo van 8,7 miljoen euro, is het belangrijk om te benadrukken dat dit overschot grotendeels te danken is aan de Rijksbijdrage voor de opvang van OekraĆÆense vluchtelingen.

 

Dit betekent dat het positieve saldo incidenteel is en niet voortkomt uit structurele financiƫle gezondheid. Bovendien is het onzeker hoe lang de Rijksbijdrage zal worden verstrekt en hoeveel geld de gemeente in de toekomst zal ontvangen.

 

Van Hulsteijn geeft aan dat het geld wordt gereserveerd voor de continuering van de opvang. Aangezien de duur van de oorlog in OekraĆÆne en de toekomstige Rijksbijdragen onzeker zijn, wil de gemeente met deze bestemmingsreserve voorkomen dat toekomstige kosten die voortvloeien uit de opvang, ten koste gaan van het voorzieningenniveau van de inwoners van Gennep. Daarnaast wordt het overschot gebruikt om de reserve voor het sociaal domein aan te vullen.

 

Op 5 juni zal de gemeenteraad beslissen over het vaststellen van de jaarstukken 2022.

 

Verwant

Gemeente Gennep

De gemeenten Mook en Middelaar en Gennep willen eerlijk OV: gratis busvervoer voor hun inwoners, net als in de rest van Limburg. Wethouders Holger...

Gemeente Gennep

Het onderzoek van Lexnova en MKB-Nederland toont aan dat Gennep voldoende scoort op MKB-vriendelijkheid, maar er is ruimte voor verbetering. De gemeente heeft een...

Gemeente Gennep

Gemeente Gennep verkoopt kunstwerken tijdens Gocher Sommer 2024 om jeugdkunstproject te financieren. Het evenement biedt een gevarieerd programma van 1 tot 11 augustus 2024...

Heijen

Bewoners van de wijk Diekendaal in Heijen maken zich zorgen over de gezondheid en luchtkwaliteit door een nieuwe fabriek van MPG die hoogovenslakken verwerkt....