Connect with us

Zoek het zelf lekker uit!

statushouders
statushouders

Gemeente Gennep

Gennep: Voortgang in schuldhulpverlening

De gemeente Gennep heeft succesvol 26 schuldhulpdossiers overgenomen van PLANgroep, waarvan 14 zijn afgerond en 9 nog in behandeling zijn. Het college meldt geen achterstanden, benadrukt efficiëntieverbeteringen en extra personeel in de schuldhulpverlening.

In het voorjaar stond de gemeente Gennep voor een uitdaging op het gebied van schuldhulpverlening. Vragen vanuit de fractie Rood Groen Lokaal zorgden voor een kritische blik op de 26 overgenomen dossiers van PLANgroep door de Kredietbank. Wat is er sindsdien gebeurd en hoe staat het met de feitelijke vooruitgang?

 

Vertragingen bij schuldhulp zorgwekkend

 

Het goede nieuws is dat de Kredietbank niet stil heeft gezeten. Van de overgenomen dossiers werden drie doorverwezen naar de Wsnp, veertien werden succesvol afgerond. Negen bevinden zich nog in de behandelfase, waarvan er vier profiteren van een saneringskrediet.

 

Vertraging

 

Is er sprake van vertraging? Het college benadrukt dat dit niet het geval is bij lopende dossiers. Voor de afgeronde zaken werd gemiddeld bijna 38 maanden genomen, waarbij opmerkelijk genoeg slechts drie dossiers binnen 36 maanden werden afgerond.

 

Maar wat zijn de financiële gevolgen voor huishoudens in afwachting van afronding? Hierover hoeft men zich geen zorgen te maken, aangezien inkomensinhoudingen stoppen na 36 maanden, tenzij er zich persoonlijke omstandigheden voordoen.

 

Doorlooptijd

 

Bij nieuwe aanmeldingen heeft de Kredietbank ook naar verbeteringen gezocht. Sinds februari 2022 zijn veertien nieuwe dossiers aangemeld. Wat opviel, was vertraging tussen aanmelding en het opvragen van het saldo bij schuldeisers.

 

De afgesproken doorlooptijd van 21 dagen werd overschreden, met een totale duur van 54 dagen. Echter, positief nieuws is dat de Kredietbank direct extra mankracht heeft ingezet om deze situatie aan te pakken.

 

Is er behoefte aan dwingende maatregelen tegen de Kredietbank? Volgens het college is dit niet nodig. Op dit moment zijn er geen achterstanden, en mocht er vertraging optreden, heeft de Kredietbank voldoende capaciteit om dit adequaat aan te pakken.

 

Het college van Burgemeester en Wethouders concludeert met tevredenheid dat vertragingen in PLANgroep-dossiers zijn weggewerkt en dat ze nauwlettend toezien op doorlooptijden. Het aantrekken van extra personeel is een concreet voorbeeld van hun toewijding om dit proces te versnellen en de schuldhulpverlening in de gemeente Gennep te optimaliseren.

 

Verwant

Gemeente Gennep

Gennep past regels voor borden in de openbare ruimte aan. Reclameborden aan lichtmasten verdwijnen, posterboxen niet. Elke kern krijgt een plek voor aankondigingen. Nieuwe...

Heijen

De gemeente Gennep biedt de Paardenwei in Heijen tijdelijk ter pacht aan voor begrazing van vee. Geïnteresseerden kunnen zich tot 2 juli 2024 aanmelden...

Ooievaars

Twee ooievaarskuikens in Ottersum zijn geringd en geadopteerd door dorpsgenoten. De ringen, betaald door Nèvan Schoofs en Marja en Jan Peters - Nas, dragen...

Gemeente Gennep

IVN Maas en Niers biedt nu de kans om een hoogstam fruitboom te bestellen. Bestel vóór eind juni en haal jouw boom op 10...