Connect with us

Zoek het zelf lekker uit!

woningbouwregels
huizenbouw Gennep

Gemeente Gennep

Gennep schort woningbouwregels op

Gennep schort woningbouwregels op vanwege belemmeringen voor betaalbare huizen. Tijdelijke pauze geeft ademruimte voor herziening beleid, met oog op diverser woningaanbod. Gemeente wil nieuwe koers voor efficiëntere en inclusievere woningbouwstrategie.

Het gemeentebestuur van Gennep heeft besloten om tijdelijk de toepassing van woningbouwregels, het kwaliteitsmenu Woningbouw in kernen, op te schorten. Dit besluit komt voort uit de noodzaak om de lokale woningbouwambities te verwezenlijken, waarbij de huidige regels een uitdaging vormen.

 

De aanleiding voor het opschorten van het kwaliteitsmenu ligt in de constatering dat de huidige regels de ontwikkeling van betaalbare woningen binnen de gemeente bemoeilijken. In het bijzonder blijken de financiële eisen met betrekking tot kwaliteitsverbeteringen op eigen terrein een knelpunt te vormen.

 

“Deze kosten, bovenop de reeds hoge bouw- en personeelskosten, belemmeren de realisatie van sociale huur- en koopwoningen.”

 

Woningbouwregels

 

Het college van Gennep heeft daarom besloten om het kwaliteitsmenu voorlopig niet toe te passen. Deze opschorting geldt specifiek voor ontwikkelingen binnen de bebouwde kom en heeft als doel de belemmeringen voor woningbouw te verminderen.

 

Het betekent dat ontwikkelaars tijdelijk geen financiële bijdrage hoeven te leveren voor kwaliteitsverbeteringen op eigen terrein.

 

Herziening

 

De opschorting is echter geen definitieve oplossing, maar eerder een tussenstap naar een grondige herziening van het beleid. Het gemeentebestuur plant de herijking van het kwaliteitsmenu in de tweede helft van 2024.

 

Dit proces zal naar verwachting resulteren in aangepaste regels die beter aansluiten bij de lokale behoeften en mogelijkheden.

 

Gevolgen

 

De tijdelijke opschorting van het kwaliteitsmenu heeft verschillende implicaties. Allereerst biedt het ademruimte voor projectontwikkelaars en bouwers, wat kan leiden tot een versnelling van de woningbouwprojecten.

 

Daarnaast kan het bijdragen aan het vergroten van de diversiteit aan woningaanbod, met name in het segment van sociale huur- en koopwoningen.

 

Toekomstperspectief

 

Het besluit van het college geeft een duidelijk signaal dat de gemeente Gennep serieus werk wil maken van haar woningbouwopgave.

 

Door de tijdelijke opschorting en de geplande herziening van het beleid, toont het gemeentebestuur haar bereidheid om te luisteren naar de behoeften van de gemeenschap en de lokale woningmarkt.

 

Verwant

Gemeente Gennep

Twaalf inwoners van de gemeente Gennep hebben op 26 april 2024 een koninklijke onderscheiding ontvangen tijdens de lintjesregen. Burgemeester Hans Teunissen heeft persoonlijk bij...

Regio

Gouverneur Emile Roemer beëdigde Michael Rauner als de nieuwe burgemeester van Bergen. Rauner, een gepromoveerd psycholoog met ervaring bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken,...

Gennep

In Gennep wordt inclusief onderwijs een realiteit met groen licht voor nieuwe lokalen bij het Kind Expertise Centrum Ganapja. Bezorgdheid over financiële haalbaarheid blijft,...

Ottersum

Het college van Gennep reageert op vragen van D66 over het stopgezette MFA-project in Ottersum, waarvoor geen aparte raadsinformatiebrief werd uitgegeven. Financiële dekking en...