Connect with us

Zoek het zelf lekker uit!

Maas Gennep-West

Gemeente Gennep

Gennep stelt plannen warmtenet uit

De gemeente Gennep heeft besloten om de plannen voor de realisatie van een warmtenet in de wijken Gennep-West en Vogelbuurt voorlopig uit te stellen. Het besluit komt voort uit een haalbaarheidsstudie, waaruit bleek dat de gemeente op dit moment niet over voldoende middelen en capaciteit beschikt om het warmtenet te realiseren.

De gemeente Gennep heeft besloten om de plannen voor de realisatie van een warmtenet in de wijken Gennep-West en Vogelbuurt voorlopig uit te stellen. Het besluit komt voort uit een haalbaarheidsstudie, waaruit bleek dat de gemeente op dit moment niet over voldoende middelen en capaciteit beschikt om het warmtenet te realiseren.

 

Het adviesbureau IF Technology heeft in opdracht van de gemeente onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van een warmtenet in Gennep-West en Vogelbuurt, waarbij de Maas en Niers als mogelijke warmtebronnen werden onderzocht. Hoewel de ligging nabij de Maas en de hoge gebouwdichtheid in Gennep-West gunstig leken voor een warmtenet, bleek uit de studie dat de gemeente momenteel niet in staat is om de benodigde inzet en investeringen te doen.

 

Daarom heeft het college van burgemeester en wethouders besloten om de vervolgstappen voor de realisatie van het warmtenet uit te stellen totdat er meer kennis en middelen beschikbaar zijn. In de tussentijd zal de gemeente blijven focussen op woningisolatie en individuele duurzame warmteoplossingen als alternatieve maatregelen om de overgang naar aardgasvrije woningen te bevorderen.

 

Het uitstellen van de plannen betekent dat er voorlopig geen collectieve warmtevoorziening zal worden gerealiseerd in Gennep-West en Vogelbuurt. De gemeente blijft echter alert op nieuwe kansen en zal de mogelijkheid van een warmtenet opnieuw overwegen wanneer er zich nieuwe financieringsmogelijkheden of bewonersinitiatieven voordoen.

 

De gemeente benadrukt dat het besluit geen stilstand betekent, maar een verantwoorde aanpak van de energietransitie. Door te blijven inzetten op woningisolatie en individuele duurzame warmteoplossingen wil de gemeente de verduurzaming van woningen blijven bevorderen. Ze blijven ook de ontwikkelingen op het gebied van warmtetechnologie en financiële instrumenten volgen, in de hoop dat er in de toekomst nieuwe mogelijkheden ontstaan voor de realisatie van een warmtenet in Gennep.

 

Verwant

Gennep

De Joodse begraafplaats in Gennep wordt gerestaureerd als onderdeel van het Erfgoed Telt-project, terwijl het een stukje lokale Joodse geschiedenis en cultureel erfgoed behoudt...

Column

Dwarsliggert onthult in zijn nieuwste column op Gennep.News hoe scherpe kritiek een krachtig instrument kan zijn om lezers uit te dagen en een drang...

Gennep

Bij Tourist Info Gennep is de boeiende mini-expositie 'Woodwonder' te bewonderen, waarin Maria Boomgaars uit Ven-Zelderheide haar kunstwerken van boomwortels tentoonstelt.

Heijen

Rijkswaterstaat plant ecologische verbeteringen in de Maasuiterwaard tussen Afferden en Heijen, met projecten als 'Geul Ossenkamp' en 'Monding Heijense Leijgraaf'. Publieke inbreng is welkom...