Connect with us

Zoek het zelf lekker uit!

Op 20 juni staat de Bezirksregierung Düsseldorf voor een belangrijke beslissing omtrent de update van het Regionalplan Düsseldorf, waarin voorkeurslocaties voor windenergie worden vastgelegd.
Op 20 juni staat de Bezirksregierung Düsseldorf voor een belangrijke beslissing omtrent de update van het Regionalplan Düsseldorf, waarin voorkeurslocaties voor windenergie worden vastgelegd.

Gemeente Gennep

Gennep tegen windturbines Reichswald

Op 20 juni beslist de Bezirksregierung Düsseldorf over het bijwerken van het Regionalplan, met plannen voor windmolens in het Reichswald. Gennep maakt bezwaar vanwege mogelijke overlast en bedreiging voor de biodiversiteit, en streeft naar bescherming van het groene landschap.

Op 20 juni staat de Bezirksregierung Düsseldorf voor een belangrijke beslissing omtrent de update van het Regionalplan Düsseldorf, waarin voorkeurslocaties voor windenergie worden vastgelegd.

 

Het Reichswald zou een van deze locaties kunnen worden, wat zorgen baart bij de inwoners van Gennep. Het college van Gennep stelt voor een brief op te stellen waarin bezwaren tegen de mogelijke plaatsing van windmolens in het Reichswald kenbaar worden gemaakt aan de Bezirksregierung Düsseldorf.

 

“Actie tegen windturbines!”

 

In het verleden was het Reichswald geen voorkeurslocatie voor windenergie, maar recente ontwikkelingen brengen hier verandering in. Het voorstel valt binnen het kader van het collegeprogramma Aan de slag! Samen verder.

 

Zorgen over afstandsnormen en natuurbehoud hebben de aanleiding gevormd voor het opstellen van de brief. Het advies aan het college is om de brief tegen de windenergieplannen te versturen naar de Bezirksregierung Düsseldorf. Advies is ingewonnen bij actiegroep Gegenwind, en er wordt samengewerkt met omliggende gemeenten voor een gezamenlijk signaal.

 

Naast de verstuurde brief zijn er plannen voor een gezamenlijke zienswijze met omliggende gemeenten na vaststelling van het nieuwe Regionalplan Düsseldorf.

 

Bezirksregierung Düsseldorf

 

De Bezirksregierung Düsseldorf is een overheidsinstelling in Duitsland, vergelijkbaar met een regionaal bestuursorgaan of een districtsoverheid. Het is verantwoordelijk voor verschillende administratieve taken en beleidsimplementatie op regionaal niveau in de regio Düsseldorf en het omliggende gebied.

 

Hieronder de brief aan de Regionale Raad van Düsseldorf over de herziening van het Regionaal Plan Düsseldorf (vertaald naar het Nederlands door de redactie van GennepNews):

 

Dit omvat onder meer het beheren van regionale planning, milieuvoorschriften, infrastructuurprojecten en andere overheidsaangelegenheden binnen het district Düsseldorf.

 

Brief

 

Bezirksregierung Düsseldorf
ter attentie van de heer Hans-Jürgen Petrauschke
Postbus 300865
40408 Düsseldorf
Gennep, 4 juni 2024
Geachte heer Petrauschke,

 

Wij hebben vernomen dat uw raad bezig is met de actualisatie van het Regionalplan Düsseldorf. In dit plan worden onder andere voorkeurslocaties voor de opwekking van windenergie vastgesteld. Momenteel is het Reichswald hier niet voor voorzien, maar naar ons begrip kan dit veranderen in het nieuwe plan. Middels deze brief willen wij onze zorgen uiten met betrekking tot een mogelijke aanwijzing van het Reichswald als voorkeurslocatie.

 

In het kader van de besluitvorming over de nominatie van het Reichswald als nationaal park hebben wij samen met de gemeente Berg en Dal de gemeenteraad van Kleve geïnformeerd over onze steun voor de oprichting van een nationaal park. Onze gemeenten waarderen de natuurgebieden langs de Duitse grens: Koningsven-de Diepen, de Sint-Jansberg, de Mookerheide en het Ketelwald, waarbij het Reichswald een verbindende rol speelt. Ook al zijn de plannen voor een nationaal park van de baan, zien wij mogelijkheden om de natuurwaarden aan beide zijden van de grens te versterken. Zowel om redenen van natuurbescherming als van recreatieve toerisme hebben onze gemeenten de bevordering van biodiversiteit en vergroening verankerd in onze politieke plannen en toekomstvisies. Om deze ambities te realiseren, werken wij graag samen met onze buurgemeenten aan beide zijden van de grens. Deze doelen zijn echter moeilijk te verenigen met de aanwijzing van het Reichswald als voorkeurslocatie voor windturbines.

 

Mogelijke plannen voor de bouw van windturbines in het Reichswald vormen een ernstige bedreiging voor de beschermde habitat en soorten binnen de ecologische zone Koningsven-de Diepen-Reichswald-St. Jansberg-Ketelwald-Mookerhei. Wij erkennen de noodzaak om de energietransitie te versnellen om de klimaatdoelen te halen, maar zijn van mening dat hiervoor geen kwetsbare natuur mag worden opgeofferd. Wij hopen dat u hier rekening mee houdt en dit meeneemt in het nieuwe ruimtelijke ontwerp voor de regio Düsseldorf.

 

Met vriendelijke groet,

 

De burgemeester Gennep,

Hans Teunissen, 

 

Namens de burgemeester van  Mook en Middelaar,

Holger Rodoe, Wethouder

Verwant

Gemeente Gennep

Het onderzoek van Lexnova en MKB-Nederland toont aan dat Gennep voldoende scoort op MKB-vriendelijkheid, maar er is ruimte voor verbetering. De gemeente heeft een...

Gennep

Een historisch pand in de Brugstraat, waar ooit textielzaak Supertex zat, is getransformeerd tot een modern appartementencomplex. Schepers Inc. heeft de ontwikkeling en verhuur...

Sport

Kaate Mulders en Sam van Keulen schitteren op het EK U18 in Slowakije. Kaate presteert uitstekend op zowel de 1500 als de 3000 meter....

Gemeente Gennep

Blauwtong is teruggekeerd in de gemeente Gennep, met drie meldingen van besmettingen in Milsbeek, Ottersum en Heijen. Schapenboeren en dierenartsen maken zich grote zorgen...