Connect with us

Zoek het zelf lekker uit!

Groene explosie door natte zomer
Groene explosie door natte zomer

Gemeente Gennep

Groene explosie door natte zomer

Groene explosie: Door het natte weer groeit het groen hard, wat het moeilijk maakt om te maaien. Een extra maaironde in augustus is gepland. Dit helpt de biodiversiteit te vergroten. Geduld is nodig voor bloemrijke bermen.

Het is je vast niet ontgaan: door het natte weer van de laatste maanden is de grond nog erg vochtig. Overal zie je waterplassen. Door de vele regen groeit het gras als kool. Brandnetels schieten ook de lucht in, een groene explosie.

 

Cyclomaaier

 

Voor de cyclomaaier is het op veel plekken te nat. Hierdoor is het lastig om het groen te onderhouden zoals je gewend bent. Gras maaien en hagen knippen? Dat is nu een uitdaging. De machines zouden wegzakken in de drassige ondergrond en de bodem kapot maken, aldus de gemeente Gennep.

 

Groene explosie

 

Bij ecologisch maaibeheer is die groene explosie geen probleem, zolang de openbare ruimte veilig is. Dus overzichtelijk en goed toegankelijk. Hoger gras rondom eikenbomen zorgt ervoor dat de eikenprocessierups minder overlast geeft. Dit blijkt ook uit de recente inspectie van de nesten van deze rups, volgens de gemeente.

 

Verschraald

 

Een natte periode maakt een extra maaironde noodzakelijk, vooral op grasvlaktes waar slingerend maaibeheer wordt toegepast. Neem de groene gracht als voorbeeld.

 

Door te maaien en het maaisel af te voeren, wordt de bodem ‘verschraald’. Hierdoor krijgen andere plantensoorten de kans om te groeien. En dat is weer goed voor insecten en vogels, vertelt een woordvoerder van de gemeente.

 

Ook de bodemsamenstelling speelt een rol. De groene gracht, waar de grond voedselrijk is, heeft meer bijsturing nodig dan bijvoorbeeld het Weverpark. Daar is de grond armer en wordt water sneller afgevoerd.

 

Maaironde

 

De maaironde van het najaar in oktober blijft op de planning. De gemeente bekijkt vooraf of het nodig is om op grasvlaktes en in bermen meer weg te maaien dan gebruikelijk is.

 

Het extra maaisel kan zonder problemen omgezet worden in bokashi. Een soort compost. Dit wordt gebruikt om de bodemstructuur op akkers te verbeteren. Momenteel gebeurt dit vanuit een samenwerking met het biologisch melkveebedrijf Thuijs aan de Niers van Giel en Anke Reintjes, aldus de gemeente.

 

Ecologisch maaibeheer

 

Ecologisch maaibeheer betekent dat er minder vaak gemaaid wordt. Delen van bermen en grote grasvlakten worden niet helemaal gemaaid. Dit vergroot de biodiversiteit. Meer kansen voor insecten en andere kleine dieren.

 

Ecologisch maaibeheer geeft niet meteen bloemrijke bermen. Hiervoor moet eerst een aantal jaar minder gemaaid worden. Het liefst zie je meteen overal mooie bermbloemen, maar het vraagt wat langer geduld, zegt de gemeente.

 

Zorgen over Maaibeleid Brabantweg

 

Verwant

Gemeente Gennep

Het onderzoek van Lexnova en MKB-Nederland toont aan dat Gennep voldoende scoort op MKB-vriendelijkheid, maar er is ruimte voor verbetering. De gemeente heeft een...

Gennep

Een historisch pand in de Brugstraat, waar ooit textielzaak Supertex zat, is getransformeerd tot een modern appartementencomplex. Schepers Inc. heeft de ontwikkeling en verhuur...

Sport

Kaate Mulders en Sam van Keulen schitteren op het EK U18 in Slowakije. Kaate presteert uitstekend op zowel de 1500 als de 3000 meter....

Gemeente Gennep

Blauwtong is teruggekeerd in de gemeente Gennep, met drie meldingen van besmettingen in Milsbeek, Ottersum en Heijen. Schapenboeren en dierenartsen maken zich grote zorgen...