Huisvestingsachterstand

Gennep kampt met een achterstand in het huisvesten van statushouders, nu de doelstelling is bijgesteld naar achttien in plaats van 27. De verandering komt doordat de Immigratie- en Naturalisatiedienst minder verblijfsvergunningen verleent, wat vertraging veroorzaakt in het huisvestingsproces en de asielketen.