Connect with us

Zoek het zelf lekker uit!

Jachtbeleid haas
Jachtbeleid haas

Gemeente Gennep

Jachtbeleid: dieren zijn het haasje

De gemeente Gennep en WBE Maas en Niers hebben een nieuwe overeenkomst voor jachtrechten ondertekend. Deze zesjarige overeenkomst omvat extra taken zoals het melden van illegale activiteiten en het opruimen van zwerfvuil. Wethouder Van Hulsteijn prijst de inzet van WBE Maas en Niers.

Wethouder Janine van Hulsteijn en bestuurslid Wiek Timmermans van de Wildbeheereenheid (WBE) Maas en Niers hebben een overeenkomst ondertekend.

 

De overeenkomst verleent jachtrechten op gemeentegrond voor een periode van zes jaar, waarbij onder andere hazen en konijnen het doelwit zijn. Dit terwijl elders in Limburg de jacht op deze dieren verboden is vanwege zorgwekkend lage aantallen.

 

De samenwerking, geprezen door wethouder Janine van Hulsteijn, breidt niet alleen de jachtactiviteiten uit, maar legt ook extra verantwoordelijkheden bij WBE Maas en Niers, zoals illegale activiteiten melden en zwerfvuil opruimen.

 

De gemeente Gennep heeft diverse gronden waar op dieren gejaagd mag worden die door de wet zijn vrijgesteld, zoals hazen, konijnen, fazanten, wilde eenden en houtduiven. Op dit moment is de jacht op hazen en konijnen in heel Limburg verboden vanwege de lage aantallen, maar binnen het gebied van WBE Maas en Niers gaat het juist goed met de haas.

 

Beheer

 

WBE Maas en Niers is een organisatie die zich inzet voor wildbeheer en natuurbehoud in de regio Gennep en Mook en Middelaar. Ze zaaien wildakkers in met planten die belangrijk zijn voor dieren zoals de patrijs. Daarnaast helpen de jagers bij schadebestrijding door het beheer van kraaien, roeken, kauwen en ganzen.

 

Hoewel WBE Maas en Niers zich ook inzet voor natuurbehoud, inclusief het beheer van wilde zwijnen en reeën om schade te voorkomen, roept de kwestie van jacht op beschermde diersoorten vragen op over de noodzaak en de impact op lokale ecosystemen.

 

Extra taken

 

Naast de reguliere jachtactiviteiten neemt WBE Maas en Niers nu ook extra taken op zich. Zo zullen de jagers illegale activiteiten melden, zwerfvuil opruimen, borden onderhouden, wildtellingen uitvoeren en deelnemen aan landelijke opruimdagen.

 

Deze extra inspanningen zijn vrijwillig en moeten de betrokkenheid van de organisatie tonen bij het behoud en de verbetering van het buitengebied. Wethouder Janine van Hulsteijn is blij met de nieuwe overeenkomst en de extra inzet van WBE Maas en Niers.

 

“Het is mooi dat een actieve organisatie als WBE Maas en Niers vrijwillig extra taken in het buitengebied op zich neemt. Hun inzet om ons buitengebied met passie veilig, begaanbaar en schoon te houden, verdient waardering.”

 

De wethouder benadrukt het belang van samenwerking met lokale organisaties zoals WBE Maas en Niers. De nieuwe overeenkomst is volgens haar een stap vooruit in het verbeteren van het wildbeheer en natuurbehoud in de regio.

 

Wiek Timmermans, bestuurslid van WBE Maas en Niers, en wethouder Janine van Hulsteijn

Wiek Timmermans van WBE Maas en Niers en wethouder Janine van Hulsteijn (Foto: Gemeente Gennep)

 

WBE Maas en Niers

 

Wiek Timmermans, bestuurslid van WBE Maas en Niers, benadrukt de voordelen van de nieuwe overeenkomst.

 

“Deze overeenkomst geeft ons de mogelijkheid om onze activiteiten uit te breiden en nog meer bij te dragen aan het behoud van de natuur in onze regio. Het is een eer om met de gemeente samen te werken en de verantwoordelijkheid te dragen voor het beheer van het buitengebied.”

 

Vrijwilligers

 

De vrijwilligers van WBE Maas en Niers spelen een cruciale rol bij het uitvoeren van de taken die voortvloeien uit de nieuwe overeenkomst. Hun inzet en toewijding zorgen ervoor dat het buitengebied goed onderhouden wordt en dat de jacht op een verantwoorde manier plaatsvindt.

 

Dit draagt bij aan het behoud van biodiversiteit en het voorkomen van schade aan landbouwgewassen en eigendommen. Toch blijft de vraag of deze activiteiten niet op een diervriendelijkere manier uitgevoerd kunnen worden. Zouden deze taken niet ook zonder jacht uitgevoerd kunnen worden?

 

Toekomst

 

Met de nieuwe overeenkomst tussen de gemeente Gennep en WBE Maas en Niers wordt een stevige basis gelegd voor de toekomst van wildbeheer en natuurbehoud in de regio. De samenwerking zorgt ervoor dat de jachtactiviteiten worden uitgevoerd en dat het buitengebied schoon en veilig zou blijven.

 

“Dit is niet alleen goed voor de natuur, maar ook voor de inwoners van Gennep en omstreken.”

 

Jachthonden

 

De inzet van getrainde jachthonden zou essentieel zijn voor het succes van de jachtactiviteiten. Deze honden helpen bij het opsporen van wild en zorgen ervoor dat de jacht op een efficiënte manier verloopt. Het gebruik van jachthonden roept veel vragen op over dierenwelzijn en ethiek. Zijn er geen modernere en diervriendelijkere methoden beschikbaar?

 

 

Verwant

Gemeente Gennep

Het onderzoek van Lexnova en MKB-Nederland toont aan dat Gennep voldoende scoort op MKB-vriendelijkheid, maar er is ruimte voor verbetering. De gemeente heeft een...

Gemeente Gennep

Raadslid Dick van Dijck (CDA) heeft het college van Gennep opgeroepen om de verkeersveiligheid van het fietspad over de Maasbrug richting Oeffelt te verbeteren....

Gemeente Gennep

Gemeente Gennep verkoopt kunstwerken tijdens Gocher Sommer 2024 om jeugdkunstproject te financieren. Het evenement biedt een gevarieerd programma van 1 tot 11 augustus 2024...

Heijen

Bewoners van de wijk Diekendaal in Heijen maken zich zorgen over de gezondheid en luchtkwaliteit door een nieuwe fabriek van MPG die hoogovenslakken verwerkt....