Connect with us

Zoek het zelf lekker uit!

Lintjesregen
Lintjesregen in gemeente Gennep

Gemeente Gennep

Lintjesregen Gennep: Twaalf lintjes

Twaalf inwoners van de gemeente Gennep hebben op 26 april 2024 een koninklijke onderscheiding ontvangen tijdens de lintjesregen. Burgemeester Hans Teunissen heeft persoonlijk bij hen langsgegaan om de onderscheiding uit te reiken en hen te feliciteren. Twee van hen kregen de onderscheiding telefonisch uitgereikt.

Twaalf inwoners van de gemeente Gennep hebben op 26 april 2024 een koninklijke onderscheiding ontvangen tijdens de lintjesregen.

 

Burgemeester Hans Teunissen heeft persoonlijk bij hen langsgegaan om de onderscheiding uit te reiken en hen te feliciteren. Twee van hen kregen de onderscheiding telefonisch uitgereikt. De gelukkigen zijn:

 

 • Ans Lambregts uit Gennep
 • Dory Murray-Teunissen uit Gennep
 • Ed Vandermeulen uit Gennep
 • Gérard Cloïn uit Gennep
 • Gwen ten Haaf uit Milsbeek
 • Harm Teunissen uit Gennep
 • Luuk Otten uit Ottersum
 • Mart van Boekel uit Milsbeek
 • Rob Peperzak uit Milsbeek
 • Ruud Lambregts uit Gennep
 • Willy Arts uit Gennep
 • Willy ten Haaf uit Gennep

 

Sinds vorig jaar hebben in totaal 16 inwoners een koninklijke onderscheiding ontvangen. Op 27 april worden zij extra in het zonnetje gezet tijdens een bijeenkomst voor alle gedecoreerden in Pica Mare. Daarna zal het college een bezoek brengen aan de Koningsdagactiviteiten in de verschillende kernen.

 

Ans en Ruud Lambregts

 

Al jarenlang openen Ans en Ruud Lambregts hun huis en hart voor kinderen die het moeilijk hebben. Talloze kinderen, waaronder vier baby’s afgelopen december, hebben hier een veilige haven gevonden in tijden van nood.

 

 

Niet alleen bieden ze onderdak, maar ze blijven ook na de plaatsing in contact met de kinderen. Deze kinderen, afkomstig uit heel Limburg, hebben vaak speciale zorg nodig vanwege fysieke of mentale uitdagingen.

 

In samenwerking met Stichting Pactum, William Schrikker Gezinsvormen en XONAR Pleegzorg zetten Ans en Ruud zich onvermoeibaar in voor het welzijn van deze kinderen.

 

Dory Murray-Teunissen

 

Dory Murray-Teunissen heeft zich al meer dan twee decennia ingezet voor diverse maatschappelijke initiatieven in Gennep. Haar vrijwilligerswerk begon in 1995 bij buurtvereniging Helpt Elkander, waar ze sinds 2022 bestuurslid is. Dory is nauw betrokken bij het organiseren van verschillende buurtactiviteiten, zoals aspergediners en sinterklaasvieringen, waarbij ze zelfs haar eigen tuin regelmatig openstelt.

 

 

Tussen 1996 en 2008 heeft ze bijgedragen aan de Stichting Lokale Omroep Gennep, de voorloper van GennepNews. Daar verzamelde ze informatie, interviewde ze maatschappelijke organisaties en zette ze mensen in het zonnetje met programma’s als De taart van de week.

 

Van 2008 tot 2020 heeft Dory zich ingezet als bestuurslid van kerkelijke Harmonie Unitas et Fidelitas. Hier presenteerde ze alle concerten en ondersteunde ze verschillende commissies. Ook was ze tussen 2010 en 2022 bestuurslid van het kerkbestuur van parochie Sint Martinus, waar ze onder andere verantwoordelijk was voor PR en de organisatie van activiteiten.

 

Ed Vandermeulen

 

Ed Vandermeulen, vrijwilliger sinds 1992 bij Stichting Pelita, zet zich al decennia in voor oorlogsgetroffenen en de Molukse gemeenschap.

 

 

Sinds 2021 is hij secretaris van Stichting Pion, waar hij jaarlijks de Indië-herdenking organiseert. Zijn empathische en ondersteunende aanpak is zowel binnen organisaties als in direct contact met gemeenschapsleden merkbaar.

 

In het politieke domein heeft Ed een indrukwekkende staat van dienst. Sinds 1990 bekleedt hij diverse belangrijke functies binnen D66 Noordelijk Limburg. Hij was onder meer gemeenteraadslid in Gennep en twee ambtstermijnen wethouder. Als wethouder leidde hij verschillende projecten, waaronder de zorgtransities in 2015 en de oprichting van het Kind Expertise Centrum in 2021.

 

Na zijn wethouderschap keerde Ed terug als voorzitter van D66 Noordelijk Limburg. Zijn toewijding aan zowel het maatschappelijke als het politieke leven wordt met deze koninklijke onderscheiding erkend en gewaardeerd.

 

Gérard Cloïn

 

Gérard Cloïn is al sinds 2007 actief betrokken bij de Vereniging van Eigenaren Aurora, waar hij een waardevolle rol vervult in verschillende commissies, waaronder die voor zonnepanelen en laadpalen. Hij zet zich in voor onderhoud en biedt ondersteuning aan mensen die hulp nodig hebben.

 

 

In 2008 begon Gérard als vrijwilliger bij het Elzendaalcollege in Gennep, waar hij jaarlijks het JoPo (Jongeren en Politiek) organiseert. Ook bevordert hij uitwisselingen met Duitse scholen en organiseert hij elk jaar een vrijheidsmaaltijd.

 

In 2014 was Gérard medeoprichter van de Stichting Gennep-Niers-Goch, waar hij als penningmeester en vrijwilliger actief is. Deze stichting organiseert sociale activiteiten in de grensregio tussen Goch en Gennep.

 

Sinds 2018 bekleedt hij het voorzitterschap van de Veteranen Vereniging Noord-Limburg, waar hij veteranen bijstaat met psychosociale problemen en de jaarlijkse 4 mei herdenking organiseert. In 2021 werd hij eerst secretaris en vervolgens voorzitter van de Stichting Koepel Veteranen- en Geüniformeerden Organisaties Limburg.

 

Gwen ten Haaf

 

Sinds 1995 vervulde Gwen ten Haaf de rol van penningmeester bij Tennisvereniging Milsbeek, waar ze actief deelnam aan diverse commissies. Vanaf 2000 maakt ze deel uit van de Adviesraad Sociaal Domein van de gemeente Gennep.

 

 

In 2012 was Gwen medeoprichter van Stichting BLOM, gericht op het verbeteren van de leefbaarheid van ouderen in Milsbeek. Ze fungeert als eerste aanspreekpunt en is nauw betrokken bij de Huiskamer in Milsbeek. Daarnaast draagt ze zorg voor het naleven van de subsidieregels, stelt ze de begroting op, verzorgt ze het jaarverslag en de PR, en coördineert ze het rooster.

 

Naast haar werk bij Stichting BLOM, werd Gwen in 2021 ook penningmeester bij Stichting Gennep Vitaal. Deze stichting richt zich op 50-plussers die graag met leeftijdsgenoten willen sporten.

 

Harm Teunissen

 

Tussen 1991 en 1998 bekleedde Harm Teunissen de functie van bestuurslid bij basisschool Maria Goretti. Hier speelde hij een cruciale rol bij het herstel van het door hoogwater beschadigde schoolgebouw en bij het opzetten van nieuwe faciliteiten, zoals een computerlokaal.

 

Daarnaast verrichtte Harm vrijwilligerswerk en was hij jeugdleider bij voetbalvereniging Vitesse ’08, waar hij tevens de oud papierinzamelingen coördineerde. Ook adviseerde hij over de bouw van een repetitielokaal voor harmonie Unitas et Fidelitas, waarbij hij ook als fotograaf actief is.

 

In 2005 initieerde Harm de website Gennepnu.nl, een belangrijke bron van lokale informatie die hij tot op de dag van vandaag onderhoudt. Hij zet zich tevens in voor het behoud van de lokale geschiedenis door zijn werk met Stichting Monarch, waaronder het realiseren van een monument voor de omgekomen Gennepse Joden, genaamd Stolpersteine.

 

Harm Teunissen initieert Struikelstenen

 

Harm is medeoprichter van Stichting Erfgoed Gennep, waarvan hij sinds 2020 voorzitter is. Deze stichting zet zich in voor het verzamelen, beheren, behouden en openbaar maken van digitale collecties en cultuurhistorisch erfgoed binnen de gemeente Gennep.

 

Luuk Otten

 

Luuk Otten, woonachtig in Ottersum sinds 1996, is een man met een indrukwekkend staat van dienst als het gaat om het verbeteren van de gemeenschappen waar hij deel van uitmaakt. Voordat hij naar Ottersum verhuisde, was hij actief in Helmond, waar hij van 1970 tot 1995 voorzitter was van de lokale gymnastiek- en turnvereniging SOS.

 

 

Zijn toewijding aan veiliger verkeer blijkt uit zijn lange betrokkenheid bij Veilig Verkeer Nederland, waar hij van 1974 tot 1996 als bestuurslid diende. Na een onderbreking in zijn betrokkenheid, pakte hij in 2009 opnieuw de draad op, ditmaal in Gennep-Mook, waar hij sinds 2011 voorzitter is.

 

Zijn inzet gaat verder dan alleen bestuurlijke taken. Luuk is een man van actie. Hij leidde de succesvolle fusie van de afdelingen Bergen en Gennep-Mook in 2016 en heeft een bijzondere belangstelling voor educatie. Zo is hij verantwoordelijk voor de verkeersexamens op lokale basisscholen en verzorgt hij gastlessen.

 

Daarnaast is Luuk vanaf 2013 nauw betrokken bij Stichting Wensbus Gennep, waar hij medeoprichter en secretaris is. Hij speelt een cruciale rol in het onderhoud en de aanschaf van nieuwe wagens, en instrueert vrijwilligers over verkeersveiligheid. Luuk’s inzet en toewijding maken hem een ware hoeksteen van de gemeenschap en verdienen de erkenning die hij nu ontvangt met de koninklijke onderscheiding.

 

Mart van Boekel

 

Mart van Boekel, een bekend gezicht in Milsbeek, was van 1987 tot 2009 een actieve kracht bij Sportvereniging Milsbeek. In die periode vervulde hij diverse rollen, eerst als vrijwilliger en voorzitter van het jeugdbestuur, waar hij ervoor zorgde dat de afdeling Jeugd een eigen budget kreeg en alle jeugdactiviteiten coördineerde. Vanaf 2003 tot 2009 bekleedde hij het voorzitterschap van de vereniging met verve.

 

Ook na zijn voorzitterschap bleef Mart betrokken bij de club, zowel als toeschouwer als vrijwilliger. Maar zijn toewijding aan de gemeenschap van Milsbeek beperkte zich niet tot de sportvereniging. Hij was de oprichter van Stichting Samen Leven in Milsbeek (SL!M) en diende als voorzitter van 2010 tot 2013.

 

Binnen SL!M zette hij zich in voor de leefbaarheid van Milsbeek door verschillende werkgroepen te coördineren. Hij onderzocht de mogelijkheid om een dorpsondersteuner aan te stellen en droeg bij aan het opzetten van de Huiskamer in Milsbeek, een ontmoetingsplek voor ouderen.

 

De koninklijke onderscheiding die Mart ontvangt, is een erkenning voor zijn onschatbare bijdrage aan de gemeenschap van Milsbeek en zijn onvermoeibare inzet voor het welzijn van anderen.

 

Rob Peperzak

 

Rob Peperzak, een naam die synoniem staat voor betrokkenheid en inzet, heeft gedurende zijn leven verschillende gemeenschappen en organisaties verrijkt met zijn toewijding en harde werk.

 

 

Van 1999 tot 2013 was hij voorzitter van de Openbare Bibliotheek Uden, waar hij zich intensief inzette om laaggeletterdheid aan te pakken en de bibliotheek te transformeren tot een centrum van educatie en cultuur.

 

Zijn betrokkenheid beperkte zich echter niet tot de wereld van literatuur en educatie. Van 2006 tot 2015 zette hij zich met hart en ziel in als vrijwilliger en voorzitter bij SV Milsbeek. Hier speelde hij een essentiële rol in de verduurzaming en modernisering van de faciliteiten, met initiatieven zoals de installatie van zonnepanelen en robotmaaiers.

 

Daarnaast nam Rob in 2010 het initiatief voor de jaarlijkse viering van Koningsnacht, een evenement dat hij tot 2015 met succes organiseerde en dat een hoogtepunt werd in de lokale gemeenschap.

 

Zijn inzet strekte zich verder uit dan alleen lokale initiatieven. Sinds 2017 is Rob betrokken bij de federatie VOMMMM, die zeven lokale parochies verbindt. Ook binnen de politiek heeft hij zijn sporen verdiend. Sinds 2015 is hij actief binnen het CDA in Gennep, waar hij van 2018 tot aan zijn pensioen in 2022 als wethouder diende.

 

Tijdens zijn wethouderschap ondersteunde hij lokale sportverenigingen en werkte hij aan het verbeteren van buurten en wijken, een taak die tijdens de uitdagingen van de coronapandemie van bijzonder belang was.

 

Rob Peperzak’s toewijding aan educatie, gemeenschap en welzijn maken hem een ware steunpilaar van de samenleving en rechtvaardigen de erkenning die hij nu ontvangt met de koninklijke onderscheiding.

 

Willy Arts

 

Willy Arts is al vijftig jaar een trouw lid van voetbalvereniging Vitesse ’08. Zijn betrokkenheid begon als elftalleider en grensrechter, maar groeide al snel uit tot een actieve rol in de Jeugdontspanningscommissie. Hier organiseerde hij diverse activiteiten voor jongeren, variërend van droppings tot spooktochten.

 

 

Niet alleen op het voetbalveld, maar ook daarbuiten, heeft Willy zijn steentje bijgedragen. Als bestuurslid van carnavalsclub De Waggelaars en lid van de raad van Elf heeft hij een cruciale rol gespeeld bij de prinsenkeuzecommissie en heeft hij gezorgd voor het onderhoud, de versiering en het geluid van de prinsenwagen.

 

Sinds 2016 is Willy een gewaardeerd vrijwilliger bij Stichting Kinderboerderij Gennep, waar hij elke woensdagmiddag bezoekers verwelkomt. Daarnaast is hij sinds 2017 bestuurslid bij de Viswater Beheersvereniging Gennep, waar hij al meer dan veertig jaar de viswateren onderhoudt.

 

Willy ten Haaf

 

Willy ten Haaf heeft bijna veertig jaar lang zijn hart en ziel gegeven aan voetbalvereniging Vitesse ’08. Sinds 1985 heeft hij talloze jonge sporters begeleid als jeugdleider en trainer. Later, als voorzitter van de jeugdafdeling, leidde hij twaalf jeugdteams en was hij een drijvende kracht achter evenementen zoals de jaarlijkse Koningsspelen en de organisatie van jeugdtoernooien.

 

 

Daarnaast heeft hij een waardevolle bijdrage geleverd aan de viering van 100 jaar SV Vitesse ’08. Tot zijn aftreden in 2023 vervulde Willy de rol van voorzitter van de vereniging, waarbij hij verantwoordelijk was voor belangrijke beslissingen en het financiële beleid.

 

Willy ten Haaf neemt afscheid van Vitesse

 

Limburg

 

In totaal 260 speciale inwoners van Limburg ontvangen tijdens deze Lintjesregen een Koninklijke onderscheiding. Ze hebben zich jarenlang ingezet voor sport, muziek, lokale verenigingen, kerken, goede doelen en als mantelzorgers. Deze erkenning is een blijk van waardering voor hun inzet in de Limburgse gemeenschap.

 

Van deze 260 onderscheidingen zijn er 175 voor mannen en 85 voor vrouwen. De meeste (243) zijn voor het Lidmaatschap in de Orde van Oranje-Nassau, en 17 zijn voor de Ridders in dezelfde Orde.

 

Vorig jaar ontvingen 218 mensen in Limburg een Koninklijke onderscheiding tijdens de Lintjesregen. In het afgelopen jaar, tussen Koningsdag 2023 en Koningsdag 2024, kregen nog eens 103 Limburgers een lintje.

 

Verwant

Gemeente Gennep

Gennep past regels voor borden in de openbare ruimte aan. Reclameborden aan lichtmasten verdwijnen, posterboxen niet. Elke kern krijgt een plek voor aankondigingen. Nieuwe...

Gemeente Gennep

Op 20 juni beslist de Bezirksregierung Düsseldorf over het bijwerken van het Regionalplan, met plannen voor windmolens in het Reichswald. Gennep maakt bezwaar vanwege...

Heijen

De gemeente Gennep biedt de Paardenwei in Heijen tijdelijk ter pacht aan voor begrazing van vee. Geïnteresseerden kunnen zich tot 2 juli 2024 aanmelden...

Ooievaars

Twee ooievaarskuikens in Ottersum zijn geringd en geadopteerd door dorpsgenoten. De ringen, betaald door Nèvan Schoofs en Marja en Jan Peters - Nas, dragen...