Connect with us

Zoek het zelf lekker uit!

Het maaibeheer in de gemeente Gennep is een veelbesproken onderwerp

Gemeente Gennep

Maaien: het oogsten van kritiek

Het maaibeheer in de gemeente Gennep is onderwerp van discussie. Sommige mensen pleiten voor het behoud van bloeiende bermen, terwijl anderen de nadruk leggen op verkeersveiligheid. In het artikel op Gennep.News. kijken we naar het maaibeheer van de gemeente Gennep in 2023.

Het maaibeheer in de gemeente Gennep is een veelbesproken onderwerp. Verschillende standpunten bestaan over het behoud van bloeiende bermen en de verkeersveiligheid.

 

De recente maaironde van de Gemeente Gennep heeft de gemoederen flink beziggehouden. Inwoners reageren verontwaardigd op het resultaat, waarbij sommige delen wel gemaaid zijn en andere delen overgeslagen lijken te zijn. “Het lijkt wel of kinderen aan het werk zijn geweest,” merken verontwaardigde inwoners op.

 

Bloeiende bermen zijn cruciaal voor bijen en andere insecten. Ze bieden voedsel en beschutting, en vormen belangrijke corridors voor bestuiving. Het behoud van bloeiende bermen is essentieel voor de toekomst van deze insectenpopulaties.

 

Om de veiligheid op de weg te waarborgen, voert de gemeente Gennep regelmatig maaibeheer uit. Langs fietspaden worden halve meterstroken gemaaid om goed zicht te garanderen voor fietsers en reflectorpaaltjes zichtbaar te houden. Ook worden zichtpunten bij kruisingen vrijgehouden. Dit draagt bij aan een veilige verkeerssituatie.

 

 

In bermen met hoge begroeiing wordt gedeeltelijk gemaaid, zodat er altijd wat groen overblijft. Hiermee worden verkeersveiligheid en behoud van natuurlijke elementen gecombineerd. Het gedeeltelijk maaien zorgt ook voor behoud van schuilplaatsen en voedselbronnen voor insecten.

 

Niet alleen is het gebrek aan uniformiteit in het maaiwerk een bron van ergernis, maar ook het naleven van het maaibeheerplan roept vragen op. “Gemeente Gennep zou het maaisel ook moeten afvoeren volgens hun eigen plan. Als het nu een keer flink waait, ligt de hele straat waarschijnlijk vol met grasresten en zitten de straatputjes verstopt,” aldus een bezorgde inwoner.

 

De situatie wordt nog verergerd doordat de gemeente de achtergebleven rommel niet opruimt. “Het ziet er niet uit, en de gemeente neemt niet eens de moeite om de rotzooi op te ruimen… kansloos,” klaagt een inwoner teleurgesteld.

 

Gazons met gebruiksfunctie, zoals bij speeltuinen, worden regelmatig gemaaid om ze veilig en bruikbaar te houden. Dit gebeurt elke 10 dagen. Zo kunnen inwoners genieten van groene ruimtes voor recreatie.

 

Helaas zijn er ook gevallen van maaibeheer geconstateerd in Gennep, waarbij onnodig is gemaaid op plaatsen zonder verkeer. Daarnaast maken inwoners zich zorgen over de groeiende aanwezigheid van grasaren in bermen langs wegen zoals de Diepen en Verloren Land.

 

Het nieuwe maaibeleid van de gemeente lijkt ervoor te zorgen dat deze grasaren langer blijven staan, wat ernstige verwondingen bij honden kan veroorzaken. Een verontruste inwoner waarschuwt: “De grasaren staan ook overal op het Pagepark en door het beleid van de gemeente om het maaisel te laten liggen, worden ze verspreid en zullen er volgend jaar nog meer staan.”

 

Er bestaat duidelijke verdeeldheid over het maaien van de gemeente. Terwijl sommige inwoners verontwaardiging uiten over het gebrek aan uniformiteit en het nalaten van het opruimen van het maaisel, zijn er anderen die zich juist storen aan het maaien op plaatsen waar het eigenlijk niet nodig is.

 

De bermen zijn weer kaal

 

Verwant

Regio

Jan Slagter lanceert 'Terug in de Tijd' initiatief bij Risk Factory Limburg-Noord om eenzaamheid onder senioren aan te pakken. Het scenario helpt senioren bewust...

Gemeente Gennep

Gennep scoort lager dan het nationale rookgemiddelde, maar ziet een opkomst in tienerrokers en e-sigaretten. Lokale inspanningen en leiders zoals Wethouder Frank Pubben streven...

Milsbeek

Er is een groot bouwproject gepland tussen Heiveld en Langstraat in Milsbeek, met 77 nieuwe woningen. Politieke steun is overwegend positief, maar de SP...

Column

De magie van Sinterklaas in Gennep dreigt te vervagen door financiële obstakels. Lees de nieuwe column van Dwarsliggert op Gennep.News om te ontdekken hoe...