Connect with us

Zoek het zelf lekker uit!

Maaiseizoen
maaironde Gennep Niersdal

Gemeente Gennep

Maaiseizoen

Het voorjaar brengt niet alleen bloeiende bloemen en warmere temperaturen, maar ook de start van het maaiseizoen voor bermen en grasvlakten. Dit jaar wordt een meer verantwoorde aanpak beloofd, waarbij delen van de bermen minder frequent worden gemaaid om biodiversiteit te bevorderen.

Het voorjaar brengt niet alleen bloeiende bloemen en warmere temperaturen, maar ook de start van het maaiseizoen voor bermen en grasvlakten.

 

Dit jaar wordt weer een meer verantwoorde aanpak beloofd, waarbij delen van de bermen minder frequent worden gemaaid om biodiversiteit te bevorderen.

 

Maaiseizoen

 

De gemeente Gennep start op 27 mei met de voorjaarsronde. Tijdens deze ronde worden halve meterstroken en gedeeltes van de bermen gemaaid. Dit gebeurt op een ecologisch verantwoorde manier, aldus de gemeente.

 

Dat betekent dat er minder vaak wordt gemaaid en delen van de bermen begroeid blijven. Ook een aantal grote grasvlakten worden niet helemaal gemaaid.

 

“Zo wordt een leefplek voor insecten en andere kleine dieren gecreëerd.”

 

De veiligheid van weggebruikers staat voorop. Er wordt voor gezorgd dat planten niet over de weg hangen en dat kruispunten overzichtelijk zijn. Speelvelden en andere grasvelden worden eens per tien dagen gemaaid.

 

Bokashi

 

Het maaisel wordt verwerkt via de Bokashi-methode. Hierbij worden plantenresten omgezet in natuurlijke meststof voor de landbouw. Meer informatie over Bokashi is te vinden op www.gennep.nl/bokashi.

 

De bermen zijn weer kaal

 

Verwant

Gemeente Gennep

Op 20 juni beslist de Bezirksregierung Düsseldorf over het bijwerken van het Regionalplan, met plannen voor windmolens in het Reichswald. Gennep maakt bezwaar vanwege...

Gemeente Gennep

Defensie bespreekt uitbreidingsplannen voor vliegbasis Volkel en De Peel in het Nationaal Programma Ruimte voor Defensie. Gemeente Gennep uit zorgen over leefomgeving. Meer informatie...

Gennep

Bewoners van Gennep uiten zorgen over het maaibeleid langs de Brabantweg vanwege veiligheids- en milieukwesties. Hoewel reacties van de gemeente nog worden verwacht, roepen...

Regio

Daags na de Tour in Boxmeer op 22 juli 2024 biedt voor jong en oud een wielerspektakel. Nieuw dit jaar: dikke banden race voor...