Connect with us

Zoek het zelf lekker uit!

Nationaal Programma Ruimte voor Defensie
Nationaal Programma Ruimte voor Defensie

Gemeente Gennep

Nationaal Programma Ruimte voor Defensie

Defensie bespreekt uitbreidingsplannen voor vliegbasis Volkel en De Peel in het Nationaal Programma Ruimte voor Defensie. Gemeente Gennep uit zorgen over leefomgeving. Meer informatie op Gennep.News.

Het Ministerie van Defensie werkt aan het Nationaal Programma Ruimte voor Defensie. Dit betekent mogelijke uitbreidingen voor vliegbasis Volkel en de reactivering van vliegbasis De Peel.

 

Gemeente Gennep en andere regiogemeenten hebben een zienswijze ingediend tegen deze plannen. Ze benadrukken het belang van een gezonde en veilige leefomgeving voor Noord-Limburg en Noordoost Brabant. Hierbij wordt ook rekening gehouden met woningbouw, natuur en recreatie.

 

Plannen Defensie zorgen voor onrust

 

Bijeenkomst

 

Defensie organiseert informatiebijeenkomsten over deze uitbreidingsplannen. Op woensdag 12 juni 2024 is er een bijeenkomst in de Maaspoort in Venlo, Oude Markt 30. Hier kunnen bewoners en andere belanghebbenden hun vragen stellen en meer te weten komen over de plannen.

 

Programma

 

De avond begint om 18.45 uur met een ontvangst en een informatiemarkt. Van 19.15 tot 19.45 uur volgt een presentatie over de laatste ontwikkelingen. Daarna, van 19.45 tot 22.00 uur, is er ruimte voor gesprek met Defensie en haar partners. Er is een informatiemarkt en interactieve sessies over ruimtebehoeften.

 

Nationaal Programma Ruimte voor Defensie

 

Defensie geeft aan dat de uitbreidingsplannen noodzakelijk zijn door veranderende veiligheidssituaties wereldwijd. De Nederlandse krijgsmacht richt zich meer op de bescherming van eigen grondgebied en dat van NAVO-bondgenoten. Daarom is er behoefte aan meer militairen, materieel en ruimte, zoals kazernes, opslagplaatsen, laagvlieggebieden en oefenterreinen.

 

Reacties

 

De gemeente Gennep en andere regiogemeenten maken zich zorgen over de impact van de uitbreidingen. Ze pleiten voor een balans tussen de defensiebehoeften en de leefkwaliteit van de inwoners. Woningbouw, natuurbehoud en recreatiemogelijkheden moeten niet in het gedrang komen.

 

Aanmelden

 

Voor wie meer wil weten en deelnemen aan de discussie, is er de mogelijkheid om zich aan te melden voor de bijeenkomst via defensie.nl/ruimtevoordefensie. Digitaal deelnemen is helaas niet mogelijk, dus geïnteresseerden moeten fysiek aanwezig zijn in Venlo.

 

Belang

 

De bijeenkomst biedt een platform voor bewoners om hun zorgen en vragen direct met Defensie te bespreken. Dit is een kans om invloed uit te oefenen op de plannen en te zorgen dat de stem van de gemeenschap wordt gehoord.

 

Toekomst

 

De uiteindelijke beslissingen over de uitbreidingen zullen invloed hebben op de toekomst van de regio. Het is belangrijk dat bewoners betrokken blijven en hun mening laten horen. De bijeenkomsten zijn een stap in dat proces.

 

 

Foto: Gemeente Gennep

 

Verwant

Gemeente Gennep

Gennep past regels voor borden in de openbare ruimte aan. Reclameborden aan lichtmasten verdwijnen, posterboxen niet. Elke kern krijgt een plek voor aankondigingen. Nieuwe...

Gemeente Gennep

Op 20 juni beslist de Bezirksregierung Düsseldorf over het bijwerken van het Regionalplan, met plannen voor windmolens in het Reichswald. Gennep maakt bezwaar vanwege...

Gemeente Gennep

Na een periode van stilte treedt de PvdA Gennep weer naar buiten met een nieuw afdelingsbestuur. Dit bestuur heeft de opdracht gekregen om samen...

Heijen

De gemeente Gennep biedt de Paardenwei in Heijen tijdelijk ter pacht aan voor begrazing van vee. Geïnteresseerden kunnen zich tot 2 juli 2024 aanmelden...