Connect with us

Zoek het zelf lekker uit!

laden
laadpaal Gennep

Gemeente Gennep

Nog weinig stekkerauto’s in Gennep

In de gemeente Gennep is het aantal volledig elektrische voertuigen nog relatief laag in vergelijking met andere Nederlandse gemeenten. Volgens gegevens van de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) bestaat slechts 2,1% van alle voertuigen in Gennep uit elektrische voertuigen. Meer informatie op Gennep.News.

In de gemeente Gennep is het aantal volledig elektrische voertuigen nog relatief laag in vergelijking met andere Nederlandse gemeenten. Volgens gegevens van de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) bestaat slechts 2,1% van alle voertuigen in Gennep uit elektrische voertuigen.

 

Dit komt neer op ongeveer 260 elektrische voertuigen die in de gemeente rondrijden. In vergelijking met andere typen voertuigen, zoals benzine- en dieselvoertuigen, blijft het aantal elektrische voertuigen aanzienlijk achter.

 

Per duizend inwoners zijn er ongeveer 15 elektrische voertuigen in Gennep. Ter vergelijking, er zijn 528 benzinevoertuigen en 148 dieselvoertuigen per duizend inwoners. Hoewel het aantal elektrische voertuigen in Gennep sinds 2021 bijna verdubbeld is, is het totale percentage elektrische voertuigen nog steeds laag.

 

Op nationaal niveau zijn er momenteel 451.000 volledig elektrische voertuigen geregistreerd, waarvan meer dan 300.000 personenauto’s. Dit komt overeen met slechts 3,9% van het totale aantal voertuigen in Nederland.

 

De overheid verwacht echter een aanzienlijke toename van het aantal elektrische auto’s in de komende jaren. Tegen 2030 wordt verwacht dat het aantal elektrische auto’s bijna twee miljoen zal bedragen. Bovendien heeft de Europese Unie het doel gesteld dat vanaf 2035 alle verkochte auto’s in de EU emissievrij moeten zijn.

 

In de provincie Limburg bestaat 2,0% van alle voertuigen uit elektrische voertuigen. Dit komt neer op ongeveer 15.250 elektrische voertuigen in de hele provincie, oftewel 14 elektrische voertuigen per duizend inwoners.

 

Hoewel het aantal elektrische voertuigen in Gennep nog achterblijft bij andere gemeenten, laat de groeiende trend van elektrisch rijden zien dat steeds meer mensen de overstap maken naar duurzamere vervoersopties.

 

Met de verwachte toename van elektrische voertuigen in de komende jaren zal het landschap van het wegverkeer ongetransformeerd worden en zal elektrisch rijden een grotere rol spelen in de gemeente Gennep en heel Nederland.

 

Het is belangrijk op te merken dat deze gegevens gebaseerd zijn op cijfers van de RDW uit eind 2022, en het aantal elektrische voertuigen kan sindsdien enigszins zijn veranderd.

 

Het is belangrijk dat gemeenten zoals Gennep investeren in infrastructuur voor elektrische voertuigen, zoals laadpalen, om de adoptie van elektrisch rijden verder te stimuleren. Door de juiste voorzieningen te creëren, kunnen gemeenten hun inwoners aanmoedigen om over te stappen op elektrische voertuigen en zo bijdragen aan een duurzamere toekomst.

 

Verwant

Milsbeek

De Vredestuin bevordert vrede en inclusie door maandelijkse activiteiten en een open ontmoetingsplaats te bieden voor bezinning en rust. Ondersteund door lokale gemeenschap en...

Gennep

In Gennep wordt Kalboerhof ontwikkeld door Destion, met behoud van de iconische Amerikaanse eik. Het project omvat levensloopbestendige woningen voor huur en verkoop, met...

Gemeente Gennep

Het is groen licht voor Gennep! De stad plant volgend jaar een grote "lichtshow". Ze gaan namelijk alle oude lampen in straatlantaarns vervangen door...

Gemeente Gennep

Wil je graag je woning verduurzamen, energie besparen en je energiekosten verlagen? Goed nieuws! In de gemeente Gennep kun je gratis de hulp inroepen...