Connect with us

Zoek het zelf lekker uit!

Reserve-plan papierinzameling
Reserve-plan papierinzameling

Gemeente Gennep

Reserve-plan papierinzameling

Op 14 juni leidde een misverstand bij Van Munster Recyclers tot het laten staan van oud papier in Gennep, ondanks recente verbeteringen in de samenwerking met gemeente en verenigingen.

Op vrijdagavond 14 juni bleef oud papier in Gennep (centrum en Voorhoevepark) onverwacht aan de straat staan, tot grote verbazing van vrijwilligers van Vitesse ’08 die klaar stonden voor de papierinzameling.

 

Papierinzameling

 

Na herhaalde incidenten in voorgaande jaren zijn begin 2023 nieuwe afspraken gemaakt tussen Van Munster Recyclers, de gemeente en de verenigingen.

 

Wethouder Peter Stevens benadrukt dat ondanks het incident de papierinzameling over het algemeen goed verloopt:

 

“De laatste keer dat het mis ging was anderhalf jaar geleden.”

 

Compensatie

 

Ondanks de verlate inzameling ontvangt Vitesse ’08 alsnog een vergoeding voor het ingezamelde papier. De gemeente heeft Van Munster Recyclers in gebreke gesteld vanwege het niet nakomen van de afspraken.

 

Reserve-plan

 

Om toekomstige problemen te voorkomen, wordt er gewerkt aan een reserve-plan waarin beschikbaarheid van personeel en vrijwilligers beter wordt vastgelegd. In Heijen zijn de papiercontainers tijdelijk weggehaald, en de gemeente overlegt met Genneps Vocaal Ensemble over een alternatieve inzamelingsmethode.

 

Column: Pulp

 

Melding

 

Bij problemen, zoals zwerfvuil op straat of rioleringsproblemen, kunnen inwoners een melding maken op de kaart van de gemeente via Nedglobe. De meldingen worden doorgestuurd naar de buitendienstmedewerkers of onderaannemers, die streven naar afhandeling binnen 10 werkdagen.

 

In spoedgevallen kunnen inwoners direct contact opnemen met de gemeente via: 0485 – 49 41 41.

 

Verwant

Gemeente Gennep

Het Maasheggen-project in Noord-Limburg vordert goed. Er is een nieuwe projectleider, vergunningen worden aangevraagd en er zijn al kilometers heggen aangelegd. Ondanks enkele vertragingen...

Gemeente Gennep

De gemeente Gennep onderzoekt mogelijkheden voor een Islamitische begraafplaats met eeuwigdurende grafrust, maar stelt momenteel geen actieve stappen in die richting. Andere gemeenten hebben...

Gemeente Gennep

Dit artikel op Gennep.News belicht de impact van gemeentelijke riooloverstorten op de waterkwaliteit in Gennep, in het licht van Europese richtlijnen. Het benoemt tevens...

Gennep

In zorgcentrum Norbertushof in Gennep heerst fietskoorts. Bewoners doen fanatiek mee aan de Tour de Norbertushof, fietsen dagelijks en werken aan hun conditie. De...