Connect with us

Zoek het zelf lekker uit!

Leerwerkloket
Bibliotheek

Gemeente Gennep

Teruggang in leesvaardigheid

De leesvaardigheid van achtstegroepers in Gennep is de afgelopen jaren licht gedaald, volgens cijfers van DUO. De zorgwekkende trend weerspiegelt ook een bredere achteruitgang in leesvaardigheid in heel Nederland. Meer informatie op Gennep.News.

De leesvaardigheid van achtstegroepers in de gemeente Gennep is achteruitgegaan. In 2021, het laatste jaar waar waar de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) cijfers over heeft, haalde 74% van de achtstegroepers vlak voordat ze naar de brugklas gaan een goed leesniveau. Drie jaar eerder was dat nog 76%.

 

Bibliotheek

 

Wat ook opvallend is, is dat het aantal jongeren in Gennep dat boeken leent bij de bibliotheek niet is gestegen, ondanks dat het lidmaatschap gratis is geworden voor jongeren onder de 18 jaar. Er zijn ook samenwerkingen waardoor kinderen boeken op school kunnen lenen, zelfs zonder een bibliotheekpas, dus misschien geven deze cijfers een vertekend beeld.

 

In Gennep is het percentage kinderen dat lid is van de bibliotheek de afgelopen twee jaar gedaald van 79% naar 73%. Maar dat percentage ligt nog steeds hoger dan het gemiddelde in Limburg.

 

Leesvaardigheid

 

Een goed leesniveau betekent dat je informatie kunt opzoeken voor een spreekbeurt, beeldspraak herkent en kunt zeggen welk genre je leuk vindt om te lezen, en welke niet, en waarom.

 

De leesvaardigheid gaat niet alleen in Gennep achteruitgaat, maar in heel Nederland. Dat ligt niet alleen aan corona. Nederlandse kinderen zijn tussen 2016 en 2021 minder lang gaan lezen, en op de middelbare school is hun leesvaardigheid zelfs onder het EU-gemiddelde.

 

Verwant

Gennep

Leer levensreddende vaardigheden met de EHBO Cursus Acute Zorg in de gemeente Gennep. Met een breed scala aan onderwerpen en praktijkgerichte training, bereidt deze...

Gemeente Gennep

Het Energielandgoed Wells Meer in Bergen ervaart vertraging door vergunningen en netwerkproblemen, wat leidt tot een verlenging van de intentieverklaring door de Gemeente Gennep....

Gemeente Gennep

Stichting INTOS en gemeente Gennep kampen met €350.000 financiële tegenvaller door gestegen loonkosten en incidentele uitgaven. Spoedvergadering ingelast om oplossingen te bespreken, toekomstige begrotingen...

Regio

Saskia Borgers is geïnstalleerd als dijkgraaf van Waterschap Limburg, met een focus op samenwerking en het verbinden van het waterschap met de samenleving. Ze...