Connect with us

Zoek het zelf lekker uit!

10 miljoen
gemeente Gennep

Gemeente Gennep

Verborgen armoede in Gennep

In de gemeente Gennep leven minimaal 1100 mensen in armoede, waaronder zeker 200 kinderen. Het zijn mensen met een uitkering die in beeld zijn, maar er blijft ook een verborgen groep die door schaamte zich niet meldt bij de gemeente. Deze groep is moeilijk te bereiken en de grootte ervan is onduidelijk.

In de gemeente Gennep leven minimaal 1100 mensen in armoede, waaronder zeker 200 kinderen. Het zijn mensen met een uitkering die in beeld zijn, maar er blijft ook een verborgen groep die door schaamte zich niet meldt bij de gemeente. Deze groep is moeilijk te bereiken en de grootte ervan is onduidelijk.

 

Een aantal van de inwoners die bij de voedselbank aankloppen, heeft te maken met hoge schulden. Gezinsomstandigheden zoals een scheiding kunnen de oorzaak zijn van hun financiële problemen. Daarnaast zijn er hindernissen zoals laaggeletterdheid en privacywetten die het voor de gemeente moeilijker maken om deze mensen te bereiken.

 

Armoedebeleid

 

In reactie op deze zorgwekkende situatie heeft de gemeente Gennep een nieuw armoedebeleid gelanceerd met het doel om meer mensen te bereiken en aan te moedigen gebruik te maken van bestaande hulpprogramma’s. In dit beleid wordt nadruk gelegd op financiële educatie op scholen en de samenwerking met lokale organisaties zoals het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) en de Papieren Brigade.

 

Er worden ook stappen ondernomen om de toegankelijkheid van hulpverlening te verbeteren, zoals het vereenvoudigen van aanvraagformulieren en het aanbieden van zowel papieren als digitale aanvraagopties. Verder worden ook andere relevante partijen, zoals werkgevers van laagopgeleide werknemers, woningbouwcorporaties, bewindvoerders, huisartsen en organisaties zoals Stichting Leergeld en Jeugdfonds Sport en Cultuur, bij de inspanningen betrokken.

 

Een ander initiatief dat de gemeente heeft genomen, is een kledingproject voor kinderen die in armoede leven. Via Stichting Stop kunnen kinderen nieuwe kleding online uitzoeken. Dit project wordt voortgezet.

 

Het is duidelijk dat er meer moet gebeuren om de aanvraagprocedures voor hulp te vereenvoudigen. Het gebruik van begrijpelijke taal kan helpen om meer mensen aan te sporen een aanvraag te doen en hun inkomen te verhogen.

 

Welvaart

 

Deze situatie in Gennep roept vragen op over de effectiviteit van het sociale vangnet en de verdeling van de welvaart in Nederland. Het aanpakken van armoede betekent niet alleen het bieden van financiële hulp, maar ook het wegnemen van de barrières die mensen ervan weerhouden hulp te zoeken en te investeren in onderwijs en vaardigheidstraining, vooral voor de laaggeletterden.

 

In een land zo rijk als Nederland mag armoede niet worden getolereerd, maar moet het actief worden bestreden.

 

Column: Hongerstijd

 

Verwant