Connect with us

Zoek het zelf lekker uit!

KEC Gennep zonnepanelen
KEC Gennep zonnepanelen

Gemeente Gennep

VVD wil overtollige stroom delen

De VVD Gennep heeft het college van burgemeester en wethouders gevraagd te onderzoeken of bedrijven in Gennep, net als in Nederweert, overtollige stroom kunnen delen om de druk op het elektriciteitsnet te verminderen.

De VVD-fractie in Gennep heeft onlangs vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders over de mogelijkheden om overtollige stroom op bedrijventerreinen te delen, naar aanleiding van positieve ontwikkelingen in de gemeente Nederweert.

 

Op 31 maart meldde L1 nieuws dat bedrijven in Nederweert erin geslaagd zijn overtollige stroom aan elkaar te leveren, wat een significante stap voorwaarts betekent in de aanpak van de overbelasting van het elektriciteitsnetwerk.

 

Burgerraadslid Niels Willemsen is enthousiast over deze ontwikkeling:

 

“Wat de VVD betreft is dit een mooie ontwikkeling om samenwerking rondom energielevering op bedrijventerreinen vooruit te helpen.”

 

Overtollige stroom

 

Willemsen benadrukt dat de huidige problemen met de overbelasting van het elektriciteitsnetwerk een innovatieve oplossing zoals deze vereisen. Raadslid Mariëlla van den Bogaart deelt deze visie.

 

“De berichtgeving laat zien dat Enexis eindelijk een noodzakelijke stap heeft gezet om samenwerking tussen bedrijven mogelijk te maken,” zegt zij.

 

“Dit concept zou ook in woonwijken kunnen worden toegepast.”

 

De VVD ziet potentie in deze aanpak voor de gemeente Gennep en heeft verzocht om een aantal zaken te onderzoeken. Ze willen weten of het college op de hoogte is van de berichtgeving en welke concrete kansen dit voorbeeld biedt voor bedrijven in Gennep.

 

Daarnaast willen ze weten of er al gesprekken plaatsvinden met de industriële kring. Verder vragen ze of er binnen de bestemmingsplannen rekening is gehouden met decentrale opvang en opwekking van stroom. Ze willen weten of het college bereid is om binnen de Regionale Energiestrategie Noord- en Midden-Limburg (RES NML) aan te dringen op een versnelde uitvoering.

 

Willemsen benadrukt het belang van deze oplossingen voor Gennep. “Dit soort oplossingen kunnen onze gemeente echt verder helpen,” zegt hij.

 

“We hopen dat het college deze kans grijpt om Gennep duurzamer en toekomstbestendiger te maken.”

 

Van den Bogaart voegt hieraan toe dat het essentieel is om nu actie te ondernemen:

 

“Met de gestelde vragen hopen wij het college van burgemeester en wethouders aan te sporen om de mogelijkheden te verkennen en stappen te zetten om dit systeem ook in Gennep te implementeren.”

 

Verwant

Gemeente Gennep

In Gennep zijn er nog steeds negentig inwoners die hun zorgpremie niet betalen. De straf voor wanbetalers is een hogere premie. Schuldhulpverleners willen deze...

Ottersum

Deze zomer start Bakker Bart in samenwerking met Heldro ijs een pilot. Ze introduceren de Heldro Tap, waarmee vers ijs wordt getapt en gepersonaliseerd....

Gennep

Drie kinderen uit één gezin slagen tegelijk voor hun eindexamens. Keanu, Quentin en Nyale Jansma uit Gennep vieren een unieke prestatie. De komende weken...

Gennep

Leerlingen van het Elzendaalcollege in Gennep hebben gezamenlijk Het mysterie van de Phantom of the sea geschreven, een spannende thriller die zich afspeelt op...